Kizárólag jogi eszközökkel nem lehet felszámolni az uzsorát

2013.03. 1. Jogi Fórum / AJBH

Egyetért Szabó Máté alapjogi biztossal Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere abban, hogy akkor van lehetőség az uzsora-jelenség tartós visszaszorítására, ha a jelenséget kiváltó élethelyzetekre, problémákra talál érdemi megoldást a jogalkotó és nem csupán rendészeti eszközökkel él. A miniszter támogatja az ombudsman javaslatát, hogy valamennyi érintett minisztérium közös feladataként legyen meghatározva az uzsora visszaszorításának állami feladata.

Balog Zoltán arra a jelentésre reagált, amelyben az alapvető jogok biztosa – a Válság Vesztesei projektjének részeként – összegezte az uzsora-jelenséggel kapcsolatos vizsgálatának felismeréseit és ajánlásait. Ebben szerepelt a többi között annak megállapítása, hogy kizárólag jogi eszközökkel nem lehet felszámolni az uzsorát, ehhez az azt kiváltó élethelyzetet kell megváltoztatni.

Egyetértése mellett a miniszter arról is tájékoztatta az ombudsmant, hogy kezdeményezi: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hozzon létre az uzsora visszaszorításával megbízott munkacsoportot az érintett tárcák – az Emberi Erőforrások, a Belügy- a Nemzetgazdasági-, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – közreműködésével és a Magyar Bankszövetség bevonásával. A munkacsoport feladata lenne az is, hogy a nemzetközi és a hazai példák sikereinek és kudarcainak figyelembe vételével tegyen javaslatot olyan mikrohitel programok kidolgozására, amelyek legális alternatívát nyújtanak az uzsora-hitelezéssel szemben. Balog Zoltán miniszter levelében azt is megírta az ombudsmannak, hogy a mikrohitelezés eszközét a társadalmi felzárkózás elősegítését célzó programokba építenék be, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése érdekében.

Az ombudsman uzsora-jelenséggel kapcsolatos vizsgálati jelentése elolvasható

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
PÉNZÜGYI JOG
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
SZABÓ MÁTÉ
UZSORA