Az EU szigorú keretek közé szorítja a bankárok sikerdíjait - A bankok tőkemegfelelési szabályainak a módosításáról

2013.03. 1. Jogi Fórum / bruxinfo.hu

Megállapodtak az EU döntéshozói a bankok tőkemegfelelési szabályainak a módosításáról. A világon elsőként az Európai Unióban szigorú keretek közé szorítják a bankárok sikerdíjait.

Áttörést értek el az uniós intézmények tárgyalódelegációi csütörtökre virradóra a bankok tőkekövetelményeinek szigorítását célzó szabályokról. A megállapodás értelmében a banki alkalmazottaknak kifizetett sikerdíjak, más néven a bónuszok alapesetben nem haladhatják meg a fizetést.

A Tanács, a Parlament és a Bizottság által a fontos jogszabályról elért politikai megállapodást a következő napokban és hetekben még meg erősíteniük az intézményeknek. Az EP áprilisi plenáris ülésén szavazhat a jogszabályról.

Az európai bankok új, eddiginél szigorúbb tőkekövetelményeiről szóló rendelet az úgynevezett Bázel III. előírásokat ületi át az uniós jogba. „Az új jogszabály stabilizálja az európai bankokat, amelyek a jövőben jobban ellent tudnak majd állni a válságnak. A bankok a jövőben több és jobb minőségű tőkével rendelkeznek majd” – jelentette ki Othmar Karas, a jogszabályról szóló európai parlamenti jelentés szerzője.

Az osztrák néppárti képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a történelem során először a bankároknak kifizetett bónuszoknak is határt szabnak. A képviselő szerint a rendeletnek mégsem ez a leglényegesebb pontja, hanem az, hogy az európai bankoknak 2014-től több tőkét kell majd tartalékolniuk a stabilitásuk szavatolása érdekében és fő feladatukra kell majd koncentrálniuk, ami a reálgazdaság, vagyis a kis- és középvállalkozások és a munkahelyek finanszírozása.

A hosszas tárgyalássorozat után tető alá hozott alku értelmében a bankszektorban dolgozóknak egy adott évben kifizetett sikerdíj (bónusz) nem haladhatja meg a bankárok éves bérét. Ettől az 1:1-es szabálytól csak akkor lehet majd maximum az éves bér duplájának megfelelő összegig eltérni, ha a bank részvényeinek legalább a felével rendelkező részvényesek a szavazatok minimum 65 százalékával, vagy quorum esetén a szavazatok 75 százalékával külön nem így rendelkeznek.

A sikerdíjak korlátok közé szorítása talán a legellentmondásosabb kérdés volt a tárgyalások során, mert – miként a megállapodást követő sajtótájékoztatón Philippe Lamberts, zöld árnyék-jelentéstevő megemlítette – elsősorban a nagybankok és számos kormány keményen lobbiztak ellene, miközben a parlament a végsőkig ragaszkodott hozzá. A döntéshozók abban bíznak, hogy a bónuszok beszabályozásával vissza sikerül szorítani a túlzott mértékű kockázatvállalást, aminek nagy szerepe volt a pénzügyi válság kirobbanásában. Az új szabályok a rövid távú kockázatvállalás helyett a hosszú távú eredményességre ösztönözhetik a banki üzletkötőket – adott hangot reményének számos képviselő. Ennek érdekében, az éves bért meghaladó bónusz esetében a sikerdíj összegének 25 százalékát legalább öt évig vissza kell majd tartani.

A bankoknak a jövőben az eddiginél több jobb minőségű tőkét kell majd tartalékolniuk arra az esetre, ha beütne egy válság, és a bankok hirtelenjében likviditási problémákkal szembesülnének.

Az új szabályok értelmében 4,5 százalékról 8 százalékra emelkedik a legjobb minőségű, úgynevezett Tier 1 tőke minimális küszöbértéke, amit tehát a bankoknak tartalékolniuk kell. A rendelet ugyanakkor a rugalmasság jegyében lehetőséget ad arra, hogy bizonyos feltételek mellett és bizonyos határokig a tagállamok szigorúbb tőkekövetelményeket alkalmazzanak, feltéve, hogy megkapják hozzá az Európai Bizottság jóváhagyását.

A nagyobb átláthatóság kedvéért a bankoknak fel kell fedniük, hogy minden egyes országban mennyi profitra tettek szert, mennyi adót fizettek és mekkora állami támogatásban részesültek. Hasonlóan az üzleti forgalomról és az alkalmazottak pontos számáról is be kell számolniuk. A bankoknak 2014. január 1-től kell megosztaniuk ezeket az információkat az Európai Bizottsággal, 2015-től pedig nyilvánosságra is kell hozniuk ezeket az adatokat.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
PÉNZÜGYI JOG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
PÉNZÜGYI SZEKTOR