Tanúgondozás a Kaposvári Törvényszéken - Az OBH 2013. évben az egész országra kiterjeszti a programot

2013.03. 6. Jogi Fórum / birosag.hu

A Somogy Megyei Bíróság 2006-ban vezette be Kaposváron a tanúgondozás intézményét, amelyet az első év tapasztalatai alapján 2007-től az egész megyére kiterjesztett. A példát és az intézmény pozitív tapasztalatait a Bajor Traunsteini Tartományi Bíróság gyakorlata adta.

A tanúgondozás keretében a tanúk az idézéshez mellékelve egy részletes tájékoztatást kapnak a bíróság elérhetőségéről, a parkolási lehetőségekről, a tanú jogairól, kötelességeiről, valamint arról, hogy kérdéseikkel kihez, milyen módon fordulhatnak. A törvényszéken egy bírósági ügyintéző látja el a tanúgondozás referensi feladatokat és az egyes járásbíróságokon a konkrét feladatok ellátásával egy-egy igazságügyi alkalmazott van megbízva. A törvényszék honlapja is tájékoztatást tartalmaz az intézménnyel, illetőleg a tanúgondozási referens személyével, annak elérhetőségével kapcsolatban. A kijelölt személyt a tanúk távbeszélőn, illetve levél útján megkereshetik, vele előzetes egyeztetés alapján személyesen is találkozhatnak. Lehetőségük van a tárgyalás napján tanúszoba igénybevételére, amennyiben indokolt, hogy ne a vádlottal és hozzátartozóival várakozzanak egy folyosón. Lehetőség van arra is, hogy a tanú kiskorú gyermekének felügyeletét a tanúszobában biztosítsák, amíg a tanú a bírósági tárgyaláson vesz részt. Mindezekről részletes tájékoztatást a tanúk a kijelölt személytől kapnak.

A 2012. évben összesen 612 alkalommal végeztek konkrét tanúgondozási tevékenységet, az általános tájékoztatókon túlmenően. Ebből legtöbb (431), amikor távbeszélőn keresik meg a kijelölt személyt. Negyven tanú személyesen kereste meg a tanúgondozást ellátó valamely személyt. Levélbe 96 személy kért további tájékoztatást. A tanúszobát 45 esetben vették igénybe.

Az Országos Bírósági Hivatal – a gyermekközpontú igazságszolgáltatás projekthez kapcsolódóan – a 2013. évben az egész országra kiterjeszti a tanúgondozási programot. A programnak megfelelő tárgyi és személyi feltételek kialakításában a Kaposvári Törvényszéken kialakított gyakorlat mintaként szolgálhat.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS