Egy Unión kívüli honosságú gépjármű vámjogi helyzetéről - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

2013.03. 7. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Egy az Unión kívül letelepedett személy tulajdonában álló, az EU-ba vámmentesen behozott gépkocsit valamely, az Unióban letelepedett személy csak akkor használhat magáncélra a vámok megfizetésének kötelezettsége nélkül, ha a magáncélú használatról a felek által megkötött munkaszerződés rendelkezik - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A Bíróságnak a C-182/12. sz. Fekete ügyben hozott ítélete

A magyar vámhatóság eljárást indított egy Bissau Guinea-i honosságú személygépjármű vámjogi helyzetének megállapítása érdekében. A jármű a Bissau Guinea-ban nyilvántartásba vett Együtt Afrikáért Alapítvány tulajdona és ideiglenes behozatali vámeljárás keretében vámmentesen került hazánkba.

A vámhatóság azért kezdett el vizsgálódni, mert álláspontja szerint az említett vámeljárás nem lett volna alkalmazható a gépkocsi tekintetében, mivel azt egy olyan személy használja Magyarországon magáncélra, aki nincs munkaviszonyban az alapítvánnyal. Az érintett személy ugyan később becsatolta az alapítvány kuratóriumi elnökének a meghatalmazását arról, hogy – mint az alapítvány képviselője – használhatja a gépjárművet, a vámhatóság szerint azonban ez nem elég, szükséges az is, hogy a felek között munkaszerződés legyen.

A magyar hatóságok ezután megállapították, hogy a gépjármű jogellenesen lett forgalomba hozva Magyarországon, és elrendelték az autó után a vám és az ÁFA megfizetését.

Miután a vámjog az uniós szabályozás részét képezi, ezért a jogvitában eljáró Székesfehérvári Törvényszék az Európai Bírósághoz fordult, amelynek arról kell döntenie, hogy a jelen ügyben a vámmentességhez szükséges-e a munkaszerződés megléte, vagy elegendő, ha a tulajdonos a gépjármű használóját a használatra más módon felhatalmazza.

Mai napon hozott ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy az uniós vámszabályok értelmében az Unió vámterületén letelepedett személy által magáncélra használt szállítóeszköz esetében a behozatali vámok alóli teljes menetességet csak akkor lehet megadni, ha az említett magánhasználatról az e személy és az említett területen kívül letelepedett gépjármű-tulajdonos között létrejött munkaszerződés rendelkezik. A Bíróság ezzel összefüggésben pontosítja, hogy a tulajdonos által a gépjármű használójának más módon adott felhatalmazás csak akkor vezethet vámmentességhez, ha a használat kereskedelmi célra irányul.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÁM