MABIE: A kormányfői kritika csorbíthatja a bíróságok iránti közbizalmat

2013.03.14. Jogi Fórum / MTI

A Magyar Bírói Egyesület (Mabie) szerint Orbán Viktor szokatlan módon súlyos szavakkal minősítette a gázárakkal kapcsolatos bírósági döntést, pedig a hatalommegosztás és a bírói függetlenség követelményének csak a bíróságokról alkotott tárgyilagos vélemény felel meg.

"Magyarország miniszterelnöke parlamenti felszólalásában szokatlan módon súlyos szavakkal illette, botrányosnak nevezte azt a nem jogerős bírósági ítéletet, amely hatályon kívül helyezte a gázárak hatósági árának megállapítására vonatkozó, jogszabályba ütköző közigazgatási határozatot" - áll a Mabie közleményében, amely a miniszterelnök parlamentben elhangzott kritikájára reagál.

Az egyesület határozott álláspontja, hogy a bíróságok ítélkező munkájáról alkotott vélemény csak akkor felel meg a hatalommegosztás és a bírói függetlenség alaptörvényi követelményének, ha az tényszerű, tárgyilagos és szakszerű.

A Mabie közleménye kitér arra is, hogy alkalmas a bíróságok iránti közbizalom csorbítására más hatalmi ágak képviselőinek minden olyan megnyilvánulása, amely azt a látszatot kelti, hogy a bírák befolyásolhatók, döntéseik meghozatala során nem kizárólag szakmai szempontokat tartanak szem előtt.

Az egyesület emlékeztetett arra is, hogy az alaptörvény rögzíti a hatalom megosztásának elvét, továbbá deklarálja, hogy a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók.

A Mabie mint a bírák érdek-képviseleti szerve alapszabályának felhatalmazása alapján köteles fellépni a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét támadó megnyilvánulásokkal szemben - rögzíti az egyesület közleménye.

Darák Péter, a Kúria elnöke délben kiadott közleményében szintén azt emelte ki, hogy a bírósági eljárás keretein kívüli vélemények az ítélkezést nem befolyásolják, a bíróságok iránti közbizalom pedig csak akkor őrizhető meg, ha a bíróságok munkájával kapcsolatos véleménynyilvánítás tárgyilagos, szakszerű, és a tények pontos ismeretén nyugszik.

A főbíró emlékeztetett arra, hogy az energiahivatal díjmegállapító határozatait megsemmisítő elsőfokú ítélet nem jogerős, fellebbezésnek van helye, valamint idézte az alaptörvény bírói függetlenségre vonatkozó cikkét.

Darák Péter közleménye a konkrét üggyel kapcsolatban tartalmazza, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a felperesek kérelmére a Magyar Energia Hivatal rendszerhasználati díjakat érintő határozatait hatályon kívül helyezte, és a hivatalt új eljárásra kötelezte elsősorban azért, mert a hatóság a felhívásában megjelölt határidőt megelőzően, a felek nyilatkozatának bevárása nélkül hozta meg a döntését. Ezzel azonban a bíróság a jogvitát véglegesen nem döntötte el, az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye, a jogorvoslat bejelentésére nyitva álló határidő még nem telt el.

A bíróság ítéletének megalapozottságáról, jogszerűségéről az esetleges jogorvoslatok alapján a felsőbb bíróság dönthet, az esetleges felülvizsgálati kérelem elbírálására pedig a Kúria jogosult - áll a főbíró közleményében, amely azonban kitér arra is: a Kúria tiszteletben tartja az alsóbb fokú bíróságok döntéseit, és tartózkodik attól, hogy azokról a jogorvoslati eljárás keretein kívül véleményt nyilvánítson.

Hétfőn a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök botrányosnak minősítette a gázszolgáltatók és az energiahivatal vitájában hozott bírósági döntést.

Kapcsolódó cikk:

A rezsicsökkentés védelmében - Az energiaszolgáltató nem háríthat át különadót - Rendeletalkotási joggal ruháznák fel az energiahivatalt →
 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
DARÁK PÉTER
MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET