Közlönyfigyelő 2013/2

2013.03.14. Jogi Fórum / Dr. Horváth Eszter

Az idei év második közlönyfigyelőjében a 2013. február 21. és 2013. március 8. közötti időszakot tekintettük át. Ebben az intervallumban kilenc törvényt és huszonhat kormányrendeletet hirdettek ki a Magyar Közlönyben.

A vizsgált időszak törvényei

2013. évi I. törvény A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról. A köznyelvben „dohánytörvény” vagy „trafiktörvény” néven ismert jogszabály módosításával a jogalkotó kibővíti a trafikokban forgalmazható termékek körét. A módosítást követően szeszes ital, energiaital, kávé, üdítőital és ásványvíz, illetve újság, napilap is árusítható. A törvény tartalmazza a trafikok („dohányboltok”) bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos pontosításokat is.

2013. évi II. törvény Az Európa–Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről. A jogszabály címében jelzett Egyezményt 1997. júniusban írta alá a Vasutak Együttműködési Szervezete (OSzZsD) taskenti miniszteri értekezletén részt vevő meghatalmazott képviselő. Az Egyezmény kihirdetésére azóta nem került sor, ezt a jogalkotó jelen törvénnyel tette meg.

2013. évi III. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról. A jogszabály állami kezességvállalásról rendelkezik. Az állam készfizető kezesként – az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. számára – vállal garanciát az E.ON SE hazai földgázipari érdekeltségeinek megvásárlásából eredő fizetési kötelezettségeiért.

2013. évi IV. törvény A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 2006 februárjában azzal a céllal alkotta meg egyezményét, hogy egy, a nemzetközi tengerészeti munkaügyi egyezmények és ajánlások valamennyi korszerű előírását és a nemzetközi munkaügyi normákban található alapelveket is tartalmazó dokumentumot hozzon létre. Az 2007/431/EK tanácsi határozat értelmében ugyan nem kötelező az egyezmény megerősítése, de mivel az széles körű jogosultságokat biztosít a tengerészek számára a jogalkotó indokoltnak tartja az Egyezmény ratifikálását.

2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről. A jogszabály ismertetésére jelen írás keretei szűkösek, így itt csak a kihirdetés megtörténtét említjük. Kapcsolódó cikk →

2013. évi VI. törvény A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról. A jogszabály a közös tulajdonban lévő földhasználatra vonatkozó rendelkezéseket, a földhivatali regisztrációhoz kapcsolódó változásokat tartalmaz. Kapcsolódó cikk →

Az alábbi törvények nemzetközi egyezmények kihirdetéséről rendelkeznek, esetükben a címfelsorolásra szorítkozunk:

2013. évi VII. törvény A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2013. évi VIII. törvény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

2013. évi IX. törvény A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

A vizsgált időszak kormányrendeletei – válogatva:

A Kormány 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelete az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről. A rendelet a kormány közigazgatási korrupció megelőzési programjának részeként úgy rendelkezik, hogy évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szervek működésével kapcsolatos korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupció-megelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A jogszabály rendelkezik az integritási tanácsadóra vonatkozó szabályokról is.

A Kormány 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelete a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról. A rendelettel a jogalkotó a „megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező” pedagógus utánpótlást kívánja biztosítani. Ösztöndíj-pályázat benyújtására az jogosult, aki annak időpontjában „egységes, osztatlan tanárképzésre felvételt nyert vagy már tanulmányokat folytat, valamint vállalja, hogy a tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, az oklevél megszerzését követően - a rendeletben foglaltak szerint - a szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.” A rendelet szabályozza az ösztöndíjjal kapcsolatos miniszteri feladatokat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatait és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket, rendezi az ösztöndíjasok jogait, kötelezettségeit. Az ösztöndíj meghirdetésére először 2013 augusztusában kerül sor. Kapcsolódó cikk →

A Kormány 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. A módosításra a fentebb már említett 2013. évi VI. törvényhez – A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról – kapcsolódóan került sor.

A Kormány 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelete a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről. A rendelettel a vasúti személyszállítók után az autóbuszos személyszállítási szolgáltatók is bírságolhatók, ha megsértik az utasok jogait. Kapcsolódó cikk →

A Kormány 71/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezésével kapcsolatos beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről. A jogszabály a Budapest Környéki Törvényszék és más bírói szervezeti egységek kialakítását szolgáló beszerzésekkel kapcsolatos építési beruházási információkat olyan információként értékeli, melyek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2013/28 – 2013/40)
 

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLÖNYFIGYELŐ