Egyszerűbb, hatékonyabb, költségkímélőbb szabálysértési ügyek - Az OBH javaslatai a szabálysértési törvény módosítására

2013.03.14. Jogi Fórum / OBH

Az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezésére a tavalyi év végén a szabálysértési ügyekben eljáró bíróságok észrevételei alapján valamennyi törvényszék megfogalmazta a 2012 áprilisában hatályba lépett új szabálysértési törvénnyel kapcsolatos jogalkalmazási tapasztalatokat, valamint kifejtette a szabálysértési ügyek intézése során megmutatkozó nehézségeket.

Az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok észrevételeinek összegzését követően ezen észrevételek alapján a szabálysértési ügyek egyszerűbb, hatékonyabb, költségkímélőbb intézése érdekében, a joggyakorlatban jelentkező jogértelmezési problémák orvoslása, valamint a bíróságokra nehezedő jelentősen megnövekedett ügyteher csökkentése céljából készítette el a törvény módosításának kezdeményezésére vonatkozó javaslatát.

A javaslat a szabálysértési eljárásban részt vevők jogainak tiszteletben tartásával indítványozza az eljárási szabályok egyszerűsítését, a gyakorlatban előforduló jogértelmezési bizonytalanságok kiküszöbölését, a törvény egyes rendelkezéseinek egyértelművé tételét. A javaslat érinti a törvénynek a jogorvoslati jogra, a fiatalkorúakra, továbbá a szabálysértéssel okozott kár megtérítésére irányuló igény érvényesítésére vonatkozó szabályait.

A szabálysértési ügyekben a bíróságokra nehezedő ügyteher csökkentése érdekében a javaslat a törvény rendelkezéseinek olyan módosítását indítványozza, amely a jogerősen kiszabott pénzbírság, helyszíni bírság, illetve közérdekű munka önkéntes teljesítését ösztönzi.

A végrehajtási szabályok módosításával, a jogerősen kiszabott pénzbírság, helyszíni bírság, illetve közérdekű munka önkéntes teljesítésének hatékony elősegítésével, ösztönzésével nemcsak a meg nem fizetett bírság, illetve nem teljesített közérdekű munka szabálysértési elzárásra átváltoztatása iránti bíróságra érkező indítványok számát lehetne csökkenteni, de akár a szabálysértési ügyekkel kapcsolatos állami terhek, kiadások csökkentése is elképzelhetővé válhat.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
SZABÁLYSÉRTÉS
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL