Vagyongyarapodási vizsgálatok - Adópereknek és becslési eljárások - A Kúria megkezdte a joggyakorlat áttekintését

2013.03.19. Jogi Fórum / Kúria

A Kúria épületében Dr. Lomnici Zoltán vezetésével megtartotta első ülését az a joggyakorlat-elemző csoport, amely a becslési eljárással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot tekinti át. A 14 tagból álló csoport kúriai és alsóbb fokú bírósági vezetőkből és bírákból, valamint egyetemi oktatókból, a Magyar Okleveles Adószakértők és a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete vezetőiből áll. A tagokat Dr. Darák Péter a Kúria elnöke jelölte ki.

A vagyongyarapodási vizsgálatokkal kapcsolatos bírósági eljárások azért jelentősek, mert az évente beérkező 2-3000 adóper többsége ebből a körből kerül ki és a perekben vitatott érték meghaladja a 2-3 milliárd forintot.

A nem adózott jövedelemből származó vagyongyarapodás becsült összege a fenti értéknél jóval magasabb, de még az adóhatóság elé kerülő ügyekben is közel 10 milliárd Ft a tét és az adózó, valamint az adóhatóság közötti jogviták egy része fejeződik be a bíróság előtt.

A joggyakorlat-elemző csoport nem csupán a magyar bírói gyakorlatot tekinti át, hanem elemezni fogja az adóhatóság ellenőrzési és hatósági eljárásának törvényességi tapasztalatait is, és a nemzetközi gyakorlat vizsgálatára is sor kerül. A gyakorlat tapasztalatainak összegzése mellett arra is figyelmet fordít a csoport, hogy a hatályos jogszabályok alkalmazása során milyen nehézségek merülnek fel, szükség van-e jogszabály módosítására.

A munkában többek között részt vesz Dr. Kárpáti Magdolna kúriai bíró, Dr. Hajnal Péter kúria mb. tanácselnök és Dr. Simon István az ELTE Pénzügyi Jogi Tanszékének vezetője.

Az elemző munka több hónapig tart, annak megállapításairól a Kúria a nyilvánosságot tájékoztatni fogja.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
ADÓZÁS
JOGGYAKORLAT
KÚRIA
KÚRIA JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS