Jelentősen csökkent az Európai Bíróság előtti eljárások időtartama - 2012. évi igazságügyi statisztikák

2013.03.20. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Bíróság 2012. évi igazságügyi statisztikái általában véve a működés eredményességi szintjének fenntartásáról és a hatékonyságnak az eljárások időtartama vonatkozásában való igen jelentős fokozásáról tanúskodnak. Ezenfelül megállapítható, hogy a három igazságszolgáltatási fórumhoz beérkezett ügyek száma kis mértékben csökkent (2011-ben 1569, míg 2012-ben 1427), azonban lehetséges, hogy – figyelembe véve a peres ügyek számának az utóbbi öt évben megfigyelt növekedését – ez csak átmeneti jellegű.

A Bíróság

2012-ben a Bíróság 595 ügyet fejezett be, és hozzá 632 új ügy érkezett. A beérkezett ügyek száma továbbra is nagyon magas, ez a Bíróság történetében az egy év alatt érkezett ügyek második legmagasabb száma. Bár ez mintegy 8% os csökkenés 2011-hez képest (688 érkezett ügy), ez elsősorban a Törvényszék határozatai ellen benyújtott fellebbezések számának az előző évhez képesti kis mértékű csökkenésével magyarázható. Ami a beérkezett előzetes döntéshozatali ügyeket illeti, a 2012-ben érkezett ilyen ügyek száma a Bíróság történetében a második legmagasabb.

Az eljárások időtartamára vonatkozó statisztikai adatok nagyon kedvezőek. Ami az előzetes döntéshozatali eljárásokat illeti, ezen időtartam 15,7 hónapra csökkent.

Így az előzetes döntéshozatali ügyek elintézésének átlagos időtartama a Bíróság történetében 2012-ben lett a legrövidebb.

A közvetlen keresetek, illetve a fellebbezések elintézésének átlagos időtartama 19,7 hónap, illetve 15,3 hónap volt.

A Törvényszék

A Törvényszék elégedetten állapíthatja meg, hogy sikerült állandósítania a 2011-ben bekövetkezett, valósággal ugrásszerű mennyiségi fejlődést. Ennek megfelelően 2012 ben 688 ügyet fejezett be (ami a 2011-es év utáni legjobb eredmény az igazságszolgáltatási fórum létrehozása óta). A bírósági működés eredményessége ezen új szintjének elérése – ami az utóbbi évek során végrehajtott, összeadódó hatékonyságnövekedést biztosító számos belső reformra vezethető vissza – a folyamatban lévő ügyek számának történelmi jelentőségű csökkentését tette lehetővé (szám szerint 71, vagyis több mint 5% kal kevesebb ügyre), amit az is elősegített, hogy jelentősen csökkent a beérkezett ügyek száma, ami ebben az évben 617 (vagyis közel 15% kal kevesebb) volt. Egyébiránt az eljárások átlagos időtartama 2012-ben 24,8 hónap, vagyis a 2011-es év átlagához képest 1,9 hónappal rövidebb volt.

A Közszolgálati Törvényszék

A másik két igazságszolgáltatási fórummal ellentétben a Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái 2012-ben az érkezett ügyek számának (178) újabb emelkedését mutatják az előző évhez (159) képest. Így ez a szám 2008 óta folyamatosan emelkedik.

A befejezett ügyek száma (121) egyértelmű csökkenést mutat az elmúlt évhez képest (166), amely – el kell ismerni – a Közszolgálati Törvényszék megalapítása óta a legjobb statisztikai eredményt jelentette. E csökkenést a Közszolgálati Törvényszék összetételének 2011-ben bekövetkezett változása magyarázza. Ugyanis az újonnan kinevezett bírák csak több hónap elteltével tudtak maximális teljesítményt nyújtani, az ügyek vizsgálatához és a keresetek elbírálásához szükséges idő miatt.

Az eljárás átlagos időtartama ugyanakkor csak kevéssel nőtt (2012-ben 14,8 hónap, szemben a 2011-es 14,2 hónappal).
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA