Alapvető jogokat sért az MTVA közmunka programja - Ombudsmani jelentés

2013.03.25. Jogi Fórum / AJBH

Az alapvető jogok biztosa szerint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) eljárása a jogállamiság elvét és a jogbiztonság követelményét sértette azzal, hogy korábbi munkavállalói számára a közfoglalkoztatás keretében kínált munkalehetőséget. A jogalkotó ugyancsak az alapvető jogok sérelmét idézte elő azáltal, hogy a közfoglalkoztatás jogszabályi hátterét nem rendezte megfelelően.

A panaszos azért fordult az ombudsmanhoz, mert sérelmezte, hogy az MTVA – a szervezet átalakítására, racionalizálására, a párhuzamos funkciók megszüntetésére hivatkozva – csoportos létszámleépítés keretében megszüntette a munkaviszonyát, majd ezt követően közmunkásokat foglalkoztatott, akik részben az ő korábbi feladatait is ellátják.

Az MTVA három ütemben több száz dolgozóját bocsátotta el. A harmadik létszámleépítés során 336 dolgozója munkaviszonyát szüntette meg, majd ezt követően a közfoglalkoztatás úgynevezett Startmunka mintaprogramja keretében 240 közmunkást alkalmazott archívumi digitalizáló és feldolgozó munkakörben.

A biztos megállapította, hogy bár az MTVA formailag eleget tett a jogszabályi feltételeknek, valójában mégis kérdéses, hogy jogszerű volt-e a közmunka megszervezése. A közfoglalkoztatás elsődleges célja ugyanis a hátrányos helyzetű emberek bevonása a (köz)foglalkoztatásba. Ezek a programok jellemzően a leghátrányosabb helyzetű térségekben indultak, hogy a legkiszolgáltatottabb álláskeresők számára teremtsenek munkalehetőséget. Ezzel szemben az MTVA a közmunka programját a fővárosban, az ország – munkaerő-piaci szempontból – legkedvezőbb helyzetű településén indította, a közfoglalkoztatottak pedig nem alacsonyan képzett, régóta munkanélküli emberek, hanem legalább érettségivel (többségében egyetemi, főiskolai végzettséggel) rendelkezők, akik csak a közelmúltban, például az MTVA-nál végrehajtott csoportos létszámleépítés során veszítették el az állásukat. Bár a jogszabály szerint a munkavállalók létszámát a közfoglalkoztatottak alkalmazásával növelni kell, az MTVA a közmunkások alkalmazása előtt több száz munkatársától vált meg, köztük olyanoktól is, akiknek munkaköri feladata volt a dokumentumok archiválása, rendezése, és e feladat ellátásához kellő szaktudással, tapasztalattal rendelkeztek.

Szabó Máté jelentésében ismét hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatás rendszere nem válhat az elsődleges munkaerőpiac alternatívájává. Sem közvetlenül, sem közvetve nem eredményezheti a meglévő álláshelyek megszüntetését, nem szolgálhat alapul a munkavállalói bérek csökkentéséhez, a munkához való joggal kapcsolatos garanciák félretételéhez.

A biztos felhívta a figyelmet arra is, hogy a közfoglalkoztatási támogatásokat kivették a költségvetési támogatások köréből, így nem vonatkoznak rá azok a garanciális szabályok, amelyek a közpénzek átlátható kezeléséhez szükségesek.

A teljes jelentés elolvasható →

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
SZABÓ MÁTÉ