A zártkerttulajdonosoknak nem lesz regisztrációs kötelezettségük - Tizennégy jogszabály változott az agrártárgyú törvények módosításával

2013.03.26. Jogi Fórum / MTI

Tizennégy jogszabályt változtatott meg a parlament az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés hétfői elfogadásával. A képviselők döntése nyomán a zártkerttulajdonosoknak nem lesz regisztrációs kötelezettségük. Emellett a változtatások célját korábbi szövegek pontosításában és így a jogalkalmazás egyértelműsítésében jelölte meg a kormány.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter indítványát 274 igen szavazattal, 44 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

A mezőgazdasági bizottság módosító javaslatának támogatásával rögzítették a jogszabályban, hogy a zártkertek tulajdonosainak nincs semmiféle bejelentési, regisztrációs kötelezettségük. Zártkertek használatát csak a haszonélvezőnek, továbbá annak a kívülálló harmadik embernek kell bejelentenie, aki a tulajdonossal, illetve a haszonélvezővel kötött megállapodás alapján használja a zártkertet.

A törvényjavaslat indoklásában emlékeztettek továbbá arra, hogy a múlt év augusztus 1-jei hatálybalépéssel - az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevezetésével összefüggésben - jelentősen átalakult az agrárium területén fizetendő hatósági díjak rendszere. Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló törvény vezette be az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, amelyet a törvényben meghatározott élelmiszerlánc-szereplők kötelesek fizetni az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységükből származó árbevételük, jövedelmük után.

A kettős díjfizetés elkerülése érdekében a felügyeleti díj bevezetésével felülvizsgálták a hatósági eljárásokért, vizsgálatokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat. A felülvizsgálat nyomán az igazgatási díjak száma a korábbi 2500-ról hozzávetőleg ezerre csökken.

Ugyanakkor az illetékszabályok alapján ha egy eljárásra nincs megállapítva díjmérték, akkor az általános tételű illetéket kell megfizetni. Ez azonban ellentétes a kormányzati szándékban szereplő tehercsökkentési törekvéssel. Erre tekintettel törvényi szinten rögzítették azt a szabályt, amely szerint az eljárás illetékmentes, ha a törvény végrehajtására kiadott díjrendelet nem tartalmaz díjfizetési kötelezettséget - írták az indoklásban.
 

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
AGRÁRIUM
JOGALKOTÁS