Egy eltűnt sebességkorlátozó tábla és a rendőrség eljárása - Ombudsman: Sérült a tisztességes eljárás követelménye

2013.03.29. Jogi Fórum / AJBH

Tudhatta, hogy eltűnt a hetvenes sebességet engedélyező tábla, mégsem jelezte – viszont ugyanott megbüntetette azokat, akik óránként ötven kilométernél gyorsabban hajtottak. A rendőrség ezzel a jogbiztonságot és a tisztességes eljárás követelményét sértette – állapította meg az alapvető jogok biztosa, és az országos rendőrfőkapitány közbenjárását kérte.

Szabó Máté ombudsmannak többen is elpanaszolták a rendőrség módszerét. A biztos bekérte a szükséges iratokat és azokból megállapította, hogy a rendőrség egy jelentős forgalmat lebonyolító útszakaszon úgy kezdte meg a sebességmérést, hogy tudomása volt az óránkénti 70 kilométeres sebességkorlátozást jelző tábla hiányáról. Ha nincs tábla, akkor - a rendőrök erre következtettek - a lakott területre érvényes óránkénti 50 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Ezzel szemben ombudsman a Budapesti Közlekedési Központtól azt tudta meg, hogy a hetvenes korlátozás ott immár csaknem tizennégy éve változatlan. A rendőrség sem a sebességmérést megelőzően, sem azt követően nem jelezte a BKK-nak, hogy a táblát ismeretlenek eltávolították, de amíg a jelzést nem pótolták, több alkalommal folytatott sebességmérést.

Az is kiderült, hogy 2 órán belül az egyik esetben 159, egy másikban 174 autóról állapították meg, hogy az ötven kilométeres megengedett legnagyobb sebesség helyett valamennyien 68 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedtek. A biztos szerint egyébként figyelemre méltó ez az egyöntetű, az összes „gyorshajtó" jármű esetében egyformának mért adat is, amit a települési napló tartalmazott.

A biztos álláspontja szerint a helyszínen eljáró rendőrnek tudnia kellett volna arról, hogy a kérdéses útszakasz közismerten gyorsforgalmasított. Annak is fel kellett volna tűnnie, hogy egy 2 órás időintervallumban milyen sokan lépik túl az ötvenes sebességhatárt. Ilyen rövid időtartam alatt ennyi autó gyorshajtása semmi esetben sem tekinthető szokványosnak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a települési napló szerint mind 68-cal haladt. Az ombudsman véleménye szerint a jóhiszeműség és a tisztességes eljárás elve megkövetelte volna, hogy legkésőbb a sebességmérést követően meggyőződjenek az adott útszakaszra vonatkozó megengedett legnagyobb sebesség mértékéről, illetve a gyorsforgalmasítás tényéről. A közlekedés biztonsága pedig a biztos véleménye szerint előírná, hogy egy közlekedési jelzőtábla hiányát hivatalból jelezzék a közútkezelőnek. A jogszabály az ilyen helyzetről úgy rendelkezik, hogy a közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően, a hatóság ügyintézője pedig jóhiszeműen köteles eljárni.

A teljes jelentés elolvasható →

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS
OMBUDSMAN
RENDŐRSÉG
SZABÓ MÁTÉ