Érdemben módosulhat a bírósági ügyáthelyezés szabályozása - Az alkotmánymódosításhoz kapcsolódó törvényi változásokról

2013.04. 2. Jogi Fórum / MTI

A kormány benyújtotta pénteken a parlamentnek az alaptörvény negyedik módosítása miatt szükséges egyes törvényi változtatásokat. Csaknem húsz jogszabály módosulhat. A kabinet kimondaná egyebek mellett, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke nem választható újra.

A Ház március 11-én fogadta el az alkotmány negyedik módosítását, amely miatt több törvény módosítása is szükségessé vált.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter pénteken beterjesztett javaslata alapján "ügyáthelyezésre" a legfőbb ügyész nem lesz jogosult, és érdemben módosulhatnak a bírósági ügyáthelyezésre vonatkozó, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben foglalt rendelkezések is.

Eszerint az OBH elnöke akkor jelölhet ki másik bíróságot, ha az illetékes bíróságnak az országos átlagot meghaladó ügyteherrel kell megbirkóznia. Emellett csak a sarkalatos törvényben előre meghatározott ügycsoportokban kapna jogot az eljáró bíróság kijelölésére.

A javaslat kizárná továbbá az OBH elnökének újraválaszthatóságát. Új passzusokkal egészítik ki az Alkotmánybíróságról (Ab) szóló törvényt is, amire azért van szükség, mert az alaptörvény-módosítás több ponton is érintette a testület hatáskörét. Így a bírói kezdeményezésre történő normakontrollra 30 napos határidőt szabnak, és átvezetik a törvénybe az egyházak elismerésével kapcsolatban benyújtható alkotmányjogi panasz lehetőségét is.

Ugyancsak rögzítik azt az új rendelkezést, hogy ezentúl a jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője kifejtheti - akár személyesen is - az üggyel kapcsolatos álláspontját az Ab-nak.

Az előterjesztés törvényi szinten is átvezeti a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész új, utólagos alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezésére vonatkozó hatáskörét, amely kiterjed az alaptörvénnyel vagy az alaptörvény módosításával kapcsolatos formai alkotmánybírósági kontroll indítványozására is - olvasható az indoklásban.

Továbbá módosul egyebek mellett az elektronikus hírközlésről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, a Nemzeti Audiovizuális Archívumról, a közigazgatási hatósági eljárásról, a gondnokoltak nyilvántartásáról, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az alapvető jogok biztosáról törvény is.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
ORSZÁGHÁZ
ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS
JOGALKOTÁS