Igény volna, csak uzsonna nincs - Kikényszerített önkéntes lemondás - A rászoruló gyermekek étkeztetéséről - Ombudsmani jelentés

2013.04. 3. Jogi Fórum / AJBH

Előfordul, hogy ha az intézménynek nem telik a gyermek teljes körű kedvezményes étkeztetésére, akkor akár a legrászorultabb szülőket is felkérik, mondjanak le róla – állapította meg Szabó Máté ombudsman. Az alapvető jogok biztosa a szabályozás pontosítása érdekében a szaktárcákhoz fordult, a probléma helyi kezelését pedig az intézményektől kérte.

Az ombudsman panaszbeadványok nyomán több óvodában és iskolában vizsgálta a kedvezményes (térítésmentes, vagy 50%-os) étkeztetés körülményeit. Megállapította, hogy előfordult, hogy a fenntartó – amely állami intézmény esetén a települési önkormányzat - a jogosultak nagy száma ellenére is csak nagyon kevés gyermeknek tudta biztosítani a kedvezményes étkezést, mert a költségvetéséből nem futotta a teljes körű ellátásra. A fenntartók, iskolavezetők arra hívták fel a szülőket, nyilatkozzanak, hogy a gyermekük számára csak az ebédet igényelik. Ez a gyakorlat ugyan a jogszabályoknak elvileg megfelel, azonban a hátrányos helyzetű településeken élő és szociálisan rászoruló gyermekek esetében különösen méltánytalan.

A biztos szerint a gyermekek egészséges fejlődését csak olyan szabályozás szolgálhatja, amely az arra szociálisan rászoruló gyermek érdekét szem előtt tartva biztosítja az élettanilag szükséges étkezéseket - és nem csak az ebédet, hanem a kisétkezéseket is. E követelménnyel pedig - különösen a hátrányos helyzetű családok esetében - ellentétes az a rendelkezés, hogy a szülő lemondhat a gyermekének alanyi jogon járó szolgáltatásról. Külön aggályokat vet fel, ha a döntés vélhetően nem a szülő önkéntes elhatározásán, hanem az óvoda, iskola fellépésén, nyomásán alapul. Az ombudsman szerint a szülő rendelkezése csak akkor volna elfogadható, csak akkor mondhatna le a gyermeke iskolai, óvodai étkeztetéséről, ha térítési díjat fizet.

Az is probléma, hogy az intézményeknek azonos mértékű állami normatíva jár akkor is, ha a gyermek csak az ebédet veszi igénybe, és akkor is, ha háromszori étkezést nyújtanak neki, noha nyilvánvalóan többe kerül, ha az ebéd mellé még tízórait és uzsonnát is adnak. A biztos szerint a jogszabályok nem egyértelműek, ezért előfordulhat, hogy az egyes intézmények másként értelmezik a közszolgáltatás teljesítését. Szabó Máté ezért az érintett szaktárcáktól a jogi körülmények rendezését kérte, az iskoláknak, fenntartóknak pedig gyakorlatuk felülvizsgálatát javasolta annak érdekében, hogy a kedvezményes étkezésre jogosult gyermekek megkaphassák a napi háromszori étkezést.

A teljes jelentés elolvasható →

  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
OMBUDSMAN
SZOCIÁLIS SZFÉRA
SZABÓ MÁTÉ