A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról - Ombudsman: Magyarországon még nem egységes és világos a szabályozás

2013.04. 5. Jogi Fórum / AJBH

Az alapvető jogok biztosa üdvözli a bejelentést, amely szerint a kormány két programmal összesen kétmilliárd forintot biztosít az autisták életminőségét javító hálózat kiépítésére, valamint olyan pályázatokra, amelyek révén növekednek körülbelül 300-400 aktív korú autista és más megváltozott munkaképességű ember foglalkoztathatóságának esélyei. Szabó Máté az elmúlt években a vizsgálataiban többször is hiányolta a fogyatékossággal élők működőképes foglalkoztatási programját.

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadottsága a leginkább az oktatáson és a foglalkoztatáson keresztül érhető el – ez volt Szabó Máté 2009-es kiemelt projektjének egyik fontos megállapítása. Magyarországon nem elegendő az autizmussal élők oktatásával foglalkozó iskolák száma. Nagyon kevés az autizmus terén szakismeretekkel rendelkező szakember. Ezért a biztos felhívta a miniszter figyelmét a szakirányú alapképzés szükségességére. Az ombudsman emlékezetett az „ésszerű alkalmazkodás" uniós irányelvére is. Ennek lényege, hogy a munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő, és szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra.

A magyar jogalkotás eddig elmulasztotta megteremteni az „ésszerű alkalmazkodás" követelmény- és szempontrendszerét, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatási rendszer összhangját – mutatott rá a biztos 2012-ben. Az ombudsman megállapította, hogy a fogyatékossággal élők foglalkozatási helyzetének javítását célzó pályázati rendszer működése a jelenlegi formájában kiszámíthatatlan, tapasztalható a munkaadók elzárkózása, és ahol mégis foglalkoztatják a fogyatékossággal élő munkavállalókat, ott sem biztosított a munkavédelmi garanciák érvényesülése.

A biztos véleménye szerint az illetékes szaktárcák közötti együttműködés hiányára vezethető vissza, hogy nem létezik egységes, világos szabályozás és egy olyan összehangolt, központi irányítás alatt álló, hierarchikus intézményrendszer, amely a fogyatékossággal élők foglalkoztatását és képzését támogatja. A most bejelentett kormányprogramot ezekre a korábbi megállapításokra visszatekintve, de a program folytatását remélve üdvözli az alapvető jogok biztosa.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
OMBUDSMAN
FOGYATÉKOSÜGY
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG
SZABÓ MÁTÉ