Alanyi jogon járna mindenkinek a bankszámla - Megkönnyített számlaváltás, átláthatóbb költségek - Új uniós irányelv készül

2013.05.10. Jogi Fórum / bruxinfo.hu

Közel 60 millió polgárnak egyáltalán nincs bankszámlája az Európai Unióban, közülük 25 millióan nyitni szeretnének, de nem tudnak. A Bizottság szerdán bemutatott új irányelv tervezete mindenki számára hozzáférést biztosítana a bankszámlához, megkönnyítené a számlaváltást és átláthatóbbá tenné a folyószámlák kezelési költségeit.

A modern világban halmozottan hátrányos helyzetben lehetnek azok, akik nem rendelkeznek bankszámlával, és ezért csak nagy nehézségek árán juthatnak hozzá fizetésükhöz és a szociális juttatásokhoz, de számla hiányában pénzutalásra sincs lehetőségük.

Elsősorban, bár nem csak az ő életüket kívánja könnyebbé tenni az az új jogszabály-tervezet, amit szerdán terjesztett elő az Európai Bizottság. Brüsszelben ennek kapcsán emlékeztetnek rá, hogy az EU több mint 500 millió lakosa közül 58 milliónak a mai napig nincs bankszámlája. Közülük ugyanakkor egy bizottsági felmérés szerint legalább 25 millióan szeretnének folyószámlát nyitni, de ebben a bankok által emelt különböző pénzügyi és egyéb korlátok, vagy az áttekinthetetlen szabályok megakadályozzák őket.

A Bizottság által közzé tett adatok szerint a 15 éven felüli románok 55 százaléka, a bolgároknak pedig 47 százaléka egyáltalán nem rendelkezik bankszámlával (!). Lengyelországban 30, Olaszországban 29, Magyarországon pedig 27 százaléknak nincs folyószámlája, ami hátulról az ötödik legmagasabb érték. Eközben Dániában, Finnországban, Svédországban és Hollandiában lényegében mindenkinek van bankszámlája, az EU-átlag pedig 14 százalék (vagyis ennyi százaléknak nincs folyószámlája). A bankszámlával nem rendelkező magyarok 84 százaléka nem érzi szükségét a számlanyitásnak, vagy nem akarja azt.

A testület a korábbi sikertelen nekifutások (jogi kötőerővel nem rendelkező ajánlások) után most jogilag arra kötelezné a tagállamokat és a pénzintézeteket, hogy alapjogon hozzáférést biztosítsanak valamennyi állampolgárnak legalább egy alapszintű folyószámlához. Ez lényegében mindazokkal a jellemzőkkel rendelkezne, mint egy hétköznapi bankszámla, azzal a különbséggel, hogy a számla által biztosított keretet nem lehetne túllépni, magyarán nem fordulhatna negatívba a számla egyenlege.

Egyébiránt az alapszintű szolgáltatásokat biztosítania kell majd használója számára a folyószámlának, így a bankbetét gyűjtését, a pénzfelvételt, a bér, a nyugdíj és más kifizetések fogadását és a fizetési meghagyások teljesítését is (számlák, lakbér stb. kifizetését). A bankszámlához egy bankkártyát is biztosítania kell a szolgáltatónak készpénz-felvétel, árukért, szolgáltatásokért és internetes szolgáltatásokért való kártyás fizetés céljából.

A javaslattevő a tagállamokra bízná annak eldöntését, hogy külön díjat számolnak-e fel az alapszintű szolgáltatásokat nyújtó bankszámláért, de ha igen, akkor annak méltányosnak kell lennie. Miként a Bizottságnál rámutatnak, a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a bankok valakitől szerény anyagi helyzete vagy korábbi hitelvisszafizetési problémái miatt tagadják meg a folyószámla nyitását. Ilyen alapon a jövőben nem lehetne elutasítani az ügyfelet, továbbra is megtagadható lesz ugyanakkor a számlanyitás abban az esetben, ha a kuncsaft megsérti a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására vonatkozó törvényeket.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy legalább egy dedikált pénzintézet lehetővé tegye országonként az alapszintű bankszámlához való hozzáférést. Újdonság az is, hogy az uniós állampolgároktól egy másik tagállamban sem lehetne elvitatni a számlanyitási jogot, akkor sem – mint az ma gyakori eset -, ha csak diákként, ideiglenes munkavállalókat tartózkodnak egy másik országban.

A direktíva két más területen is bővíteni kívánja a banki ügyfelek jogait és lehetőségeit. Az egyik javaslat átláthatóbbá és jobban összehasonlíthatóvá tenné a folyószámlák kezelési költségeit. Az irányelv egységes sztenderd díjtájékoztató nyomtatványt vezetne be az EU minden tagállamában, amit minden egyes ügyfélnek meg kell majd kapnia, amikor számlát nyit. A dokumentumban fel kell tüntetni a bankszámlák által kínált alapszolgáltatásokat és a releváns kezelési költségeket. A fogyasztóknak a kezelési költségeket feltüntető kivonatot is kézhez kell kapniuk, amelyek az előző évben a bank által felszámolt költségekről tartalmaznak tételes információt. Végezetül minden országban legalább egy internetes honlapnak is kell üzemelnie, amelyen összehasonlíthatók a különböző szolgáltatók kezelési költségei.

Egy további javaslat a bankszámla-váltást könnyítené meg egy, a jelenleginél egyszerűbb és gyorsabb procedúra révén. Manapság a bankváltás folyamata akár 30 napig is eltarthat egyes helyeken. A tervezet egy mindenféle számlaváltásra érvényes mechanizmust vázol fel. Az ügyfélnek csak annyi dolga lenne, hogy fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval (bankkal), ahová át akarja vinni a számláját. Ettől kezdve a megkeresett szolgáltató veszi kezébe az ügy intézését, a régi, elhagyni kívánt szolgáltató megkeresésétől kezdve az új fizetési meghagyások létrehozásán át a harmadik felek (munkáltató, gáz- és áramszolgáltató, távközlési cég stb.) kiértesítéséig a bankszámlaszám megváltozásáról.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
BANK
EURÓPAI BIZOTTSÁG