Módosulnak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények - Bekerül a szerzői jogi törvénybe az árva művekre vonatkozó szabályozás

2013.05.16. Jogi Fórum / MTI

Elsősorban az úgynevezett árva művekre vonatkozó, az uniós szabályozással megegyező előírásokat illeszti be a szerzői jogi törvénybe az a törvénytervezet, amely a kormány honlapján jelent meg.

 

Szakzsargonban árva műnek nevezik azt az alkotást, amelynek a jogosultja gondos kutatás ellenére sem lelhető fel. Az árva mű jogosultja lehet ismeretlen személy - mert például álnéven publikált a szerző - de tartózkodhat ismeretlen helyen is, ha például az örökös nem található meg.

Jelenleg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, kérelemre - a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj megállapítása mellett - ad engedélyt az árva mű felhasználására. A felhasználási engedély legfeljebb öt évre szól, és Magyarország területére terjed ki. Továbbá az engedély nem kizárólagos, nem ruházható át, további felhasználási engedély adására és a mű átdolgozására nem jogosít fel.

A jogszabály-módosítást követően a közfeladatokat ellátó intézmények az állományukban megtalálható árva műveket hatósági engedély nélkül is digitalizálhatják és hozzáférhetővé tehetik az interneten a jövőben. A közszolgálati rádió és televízió az árva művet saját archívuma számára digitalizálhatja, katalogizálhatja és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti.

Az iparjogvédelmi szabályok módosításai főleg technikai jellegűek. Így például a szabadalmazási eljárásban az írásos véleménnyel kiegészített, újdonságkutatási jelentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő kettőről tíz hónapra növekszik. Az írásos vélemény - indokolást is tartalmazó - előzetes megállapítás arról, hogy az újdonságkutatási jelentésben megjelölt iratokra és adatokra figyelemmel, a találmány kielégítheti-e az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság követelményeit.

A módosítás lehetőséget ad arra, hogy gyorsított eljárásban, két hónap alatt készüljön el az írásos véleménnyel kiegészített, újdonságkutatási jelentés. A gyorsított jelentésnek dupla díja van.

A tervezet szerint a módosított szabályok július elsején lépnének életbe.

 

  • kapcsolódó anyagok
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
JOGALKOTÁS