Parlagfű mentesítés - Kormánystratégia van, egységes, átfogó szabályozás nincs - Ombudsmani jelentés

2013.07.10. Jogi Fórum / AJBH

Június 30-ig kellett a földhasználóknak a parlagfüvet kiirtani ingatlanukról, ezután már a hatóságok bírságot szabnak ki. Van kormánystratégia, de nincs egységes, átfogó szabályozás a parlagfű elleni védekezésről - állapította meg az alapvető jogok biztosa.

Az ombudsmanhoz forduló panaszos a parlagfűvel kapcsolatos kormányzati cselekvések hiányát, illetve elégtelenségét sérelmezte. Kifogásolta azt is, hogy a parlagfű elleni hatósági fellépés és bírságolási rendszer nem kellően hatékony.

Szabó Máté a vizsgálatát követően megállapította, hogy a kormány a parlagfű elleni védelemmel kapcsolatban 2012-től kezdődően Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervet fogadott el, átfogó kormánystratégiát alkotott. Az Akcióterv olyan szakmai kérdéseket vet fel, amelyek megítélése szakértői, nem pedig ombudsmani feladat, ezért az ombudsman az akciótervben előírt miniszteri feladatok végrehajtását vizsgálta. Az egyes miniszterektől az akciótervben meghatározott feladatokkal kapcsolatosan kért tájékoztatást és arra jutott, hogy a miniszterek eleget tettek a feladataiknak, az ombudsman ezzel kapcsolatban problémát nem tárt fel, a válaszokat elfogadta.

Vizsgálata eredményeként az alapvető jogok biztosa azonban rámutatott arra, hogy a parlagfű elleni védekezés hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében előremutató volna a parlagfű egészségügyi, környezeti, gazdasági hatásaira is figyelemmel egységes, átfogó törvény kidolgozása. Szabó Máté javasolta a belügyminiszternek, hogy a lehető leghatékonyabb tájékoztatás és a szakmai ismeretek terjesztése érdekében fontolja meg a szakmai szervezetek bevonásával önkormányzati szintű stratégia kidolgozását, amely a parlagfű terjedésének, veszélyeztetettségének és az ellene való fellépés helyi sajátosságaira is figyelemmel lehet. A biztos felkérte a kormányt, hogy a probléma összetettsége miatt hozzon létre tárcaközi bizottságot az érintett minisztériumok zavartalan együttműködése érdekében, illetve a közmédia lehetőségeit kihasználva helyezzen kiemelt hangsúlyt a parlagfűvel kapcsolatos ismeretek terjesztésére.

A teljes jelentés elolvasható

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
SZABÓ MÁTÉ