A GVH módosított engedékenységi szabályokat tett közzé - Bővebb tájékoztatás a versenytörvény szabályairól kartellező vállalkozásoknak

2013.07.15. Jogi Fórum / GVH

Felkerült a GVH honlapjára a GVH Elnöke által kiadott engedékenységi tájékoztató és az engedékenységi űrlap módosított változata. E két dokumentum bővebb felvilágosítást ad a kartellező vállalkozásoknak arról, hogy milyen módon, milyen eljárás keretében lehet igénybe venni a versenytörvényben szabályozott engedékenységi politika által nyújtott lehetőségeket.

Az engedékenységi tájékoztató és űrlap módosítása az új engedékenységi rendszerrel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok alapján és a GVH szervezeti átalakítása miatt vált szükségessé.

Az engedékenységi tájékoztató az eddiginél bővebb felvilágosítást ad arról, hogy a bírság alóli mentességre és csökkentésre irányuló kérelmek esetén a vállalkozások mennyi időn belül számíthatnak kérelmük elbírálására, tekintettel arra, hogy az egyes kérelem-típusok esetén a döntés meghozatalához szükséges idő jelentősen eltérhet a kérelmek jellegénél fogva.

2013 tavaszán létrejött a GVH új Felderítő Irodája. Ennek megfelelően szabályozza az engedékenységi űrlap és tájékoztató, hogy a továbbiakban az engedékenységi politikáról általános tájékoztatást a Felderítő Iroda nyújt, és az engedékenységi kérelmeket szintén az új iroda fogadja be. A GVH engedékenységi politikájáról részletes információk megtalálhatóak a GVH által üzemeltetett www.megfeleles.hu honlapon is.

Az engedékenységi kérelem formáját és tartalmi elemeit meghatározó engedékenységi űrlap a gyakorlati tapasztalatok alapján kiegészült egy olyan magyarázó résszel, amely pontosítja, hogy a kérelmezőknek az engedékenységi kérelemhez csatolt bizonyítékokat hogyan és milyen formában és milyen kiegészítésekkel ellátva kell benyújtani.

A módosított engedékenységi tájékoztató és űrlap elérhető a GVH honlapján. 

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
GVH