Lakcímkártya kell egy elítélt meglátogatásához? - A személyazonosság megállapításáról - Ombudsmani jelentés

2013.09. 9. Jogi Fórum / AJBH

A személyazonosításhoz szükséges igazolványon kívül a lakcímkártyáját is be kellett mutatnia, amikor meg akarta látogatni a börtönben fogvatartott rokonát – panaszolta egy külföldön élő magyar állampolgár. Szabó Máté ombudsman ennek nyomán azt vizsgálta, hogy a börtön mely okmányok alapján állapítja meg a látogatók személyazonosságát, illetőleg az intézet területére való belépéskor milyen adatokat ellenőriz.

A büntetés-végrehajtás intézményébe belépni szándékozó személy köteles igazolni a személyazonosságát és a belépés indokát – tartalmazza a bv. egy rendelkezése. A fogvatartotthoz látogató személy ezt a látogatási engedély és a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány együttes bemutatásával teheti meg. A bepanaszolt börtönben rendszeresített kapcsolattartói nyilatkozatban a kapcsolattartónak a nevét, lakcímét és a telefonszámát kell feltüntetnie. A hozzá mellékelt tájékoztató szerint a hozzátartozót nem engedik be az intézetbe, ha a látogatási engedélyen szereplő lakcím nem egyezik a hatósági igazolványon szereplő címmel, vagy az igazolványt nem tudja bemutatni.

Az alapvető jogok biztosa szerint viszont a lakcímkártya kötelező bemutatása nem következik a jogszabályokból, a látogató személyazonosságának ellenőrzéséhez közvetlenül nem is szükséges, a személyazonosság lakcímkártya hiányában is megállapítható. Az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény értelmében a személyazonosságot – a személyazonosító igazolványon túl – az érvényes útlevél vagy a kártyaformátumú vezetői engedély igazolja. A büntetés-végrehajtás szervezetéről szóló törvény szerint a kapcsolattartók nyilvántartása kiterjed a kapcsolattartó lakcímére is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fogvatartottat meglátogatni szándékozó személy lakcímének ellenőrzése a belépés engedélyezésének egyik feltétele volna.

Az ombudsman megállapította, hogy összeegyeztethetetlen a jogállamiság elvével, közvetlenül veszélyezteti a tisztességes eljáráshoz, valamint a fogvatartottat és hozzátartozóját megillető, kapcsolattartáshoz való jog érvényesülését, hogy a tájékoztató a látogatás feltételéül szabja a lakcímet igazoló hatósági igazolvány meglétét. A biztos ezért kezdeményezte a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének parancsnokánál, hogy törölje a lakcímkártya bemutatását tartalmazó részt a kapcsolattartói nyilatkozat tájékoztatójából, illetve kizárólag a személyazonosság megállapítására alkalmas okmány bemutatását rendelje el.

A teljes jelentés elolvasható

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
OMBUDSMAN
AJBH
SZABÓ MÁTÉ