Szeptember 1-től módosuló polgári tárgyú jogszabályok

2013.09. 9. Jogi Fórum / OBH

2013. július 1-től új szakértői szervezet, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv alakult, amely a tervezési, építési, kivitelezési szerződések teljesítéséből eredő, a törvényben meghatározott kérdésekben ad szakértői véleményt, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, avagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.

A szakértői szerv felállítását követően 2013. szeptember 1-től új eljárás, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított peres eljárás bevezetésére kerül sor, amelynek szabályaival a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) kibővül. Az eljárásban érvényesíteni kívánt jog a szakértői szerv szakvéleményén alapul, és a keresetet a szakvélemény kézbesítésétől számított 60 napon belül kell benyújtani. Az eljárás során a kiemelt jelentőségű perek szabályait a fejezetben foglalt eltérésekkel a pertárgy értékétől függetlenül alkalmazni kell.

Ezen módosítás érinti a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényt is. 2013. szeptember 1-i hatállyal csak fizetési meghagyás útján vagy a Pp. 127. §-ában meghatározott módon vagy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított perben érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek a Pp. 24. és 25. §-a szerint számított összege az egymillió forintot nem haladja meg.

A 2013. szeptember 1-én létrejött szövetkezeti hitelintézetek integrációjának szervei a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (továbbiakban: Integrációs Szervezet), amely egy kötelező intézményvédelmi szervezet és a Takarékbank Zrt., amely ellenőrzi a szövetkezeti hitelintézet tevékenységét

2013. szeptember 19-i hatállyal módosul a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak minősül a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység. Meghatározza a forgatható utalvány formai és tartalmi elemeit. Bevezeti az utalványkibocsátó fogalmát, amely az a vállalkozás, ami forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységet végez.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL