Az ügyvezetés is felel a társaság által okozott károkért - Változik a vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk. szerint

2013.09.10. Jogi Fórum / DLA Piper

A 2014 márciusában életbe lépő új Ptk. drasztikusan változtat a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó felelősségi szabályokon. Az új rendelkezés szerint a jövőben a vezető tisztségviselők a tisztségükkel összefüggésben külső feleknek okozott károkért a saját társaságukkal egyetemlegesen felelnek a kárt szenvedett harmadik személyekkel szemben - emeli ki a DLA Piper nemzetközi ügyvédi iroda.

 A 2014 márciusában életbe lépő új polgári törvénykönyv (Ptk.) jelentősen szigorítja a vezető tisztségviselők felelősségi szabályait. Az új Ptk. alapján a vezető tisztségviselők felelőssége az e tisztségükkel összefüggésben külső feleknek okozott károkért - a korábbi jogfelfogással szemben – a jövőben egyetemleges lesz a társaságukkal. Az új szabály alapján a társaság által egy harmadik félnek okozott kárért már nem csupán a társaság lesz perelhető, hanem vezető tisztségviselői is. Amennyiben megállapíthatóvá válik, hogy a kárt a vezető tisztségviselők okozták a külső feleknek, a kárt szenvedettek nem csupán a társaság, hanem a vezető tisztségviselők magánvagyona ellen is végrehajtást indíthatnak. 

„Az új felelősségi szabály drasztikusan növeli a vezető tisztségviselők felelősségét. Ha például egy súlyos környezeti károkat okozó szennyezés esetén a bíróság kimondja a vállalat felelősségét a károkozásban, akkor ez könnyen annak a megállapításával fog együtt járni, hogy a vezető tisztségviselők kötelezettségszegése vezetett a káreseményhez. Ilyen helyzetekben az új Ptk. alapján a károsultak most már nem csupán a társaság, hanem az ügyvezetést ellátó magánszemélyek ellen is érvényesíthetik az akár milliárdos összegekre rúgó kártérítési igényüket. Ez az egyetemleges kártérítési felelősség természetesen nem csupán a környezetszennyezéssel, hanem bármilyen más jogellenes intézkedéssel okozott kár kapcsán felmerül, legyen szó akár a társaság szerződésszegése által a szerződéses partnernek okozott kárról, akár a versenyjogi szabályok társaság általi megszegése által a versenytársaknak, a fogyasztóknak okozott kárról. Mindez nyilvánvalóan jelentősen megnöveli a vezetők felelősségét, így nem lenne meglepő, ha az új szabályzás a vezetői felelősségbiztosítások szélesebb körben való elterjedését eredményezné." - összegez Molnár Gábor, DLA Piper nemzetközi ügyvédi iroda partnere, a társasági jogi és akvizíciós csoport vezetője. „Mindeddig a társaság által okozott kárért alapvetően csak a társaság volt perelhető, annak ügyvezetője, igazgatósága nem. A vezető tisztségviselőt hibájáért csak a társaság tulajdonosai, vagy a felszámolója vonhatta őt felelősségre, erre azonban ritkán került sor a gyakorlatban. Most egészen új helyzetet teremt a szabályozás. A vezető tisztség elvállalása kapcsán várhatóan az eddigieknél sokkal kritikusabb kérdéssé válik, hogy a társaság tudja-e biztosítani az ügyvezetés jogi- és pénzügyi védelmét a harmadik felek igénye ellen. Ez még az olyan szűkebb tulajdonosi körrel rendelkező társaságok esetében is fontos kérdéssé válhat, ahol az ügyvezetésnek mindeddig csak a tulajdonosok általi igényérvényesítéstől kellett tartaniuk, és ahol ez nem tűnt igazi kockázatnak. Az új Ptk. szabálya nemzetközi viszonylatban is rendkívül keménynek mondható.” – emeli ki Molnár Gábor.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
TÁRSASÁGI JOG
ÚJ PTK