Jogfolytonosság - A benesi dekrétumok alapján döntöttek tulajdon átruházásáról Szlovákiában

2013.09.20. Jogi Fórum / MTI

Továbbra is születnek bírósági határozatok Szlovákiában a benesi dekrétumok jogfolytonossága alapján, ezt mutatja a szlovák Legfelsőbb Bíróság álláspontja alapján hozott ítélet - az ügyben pénteken tartott sajtótájékoztatót az érintett község, Pat polgármestere.

A nyitrai kerületi bíróság júniusi ítélete községi földterületeket ruházott át olyan személyek jogutódjainak tulajdonába, akiknek az ingatlant a dekrétumok alapján történt vagyonelkobzást követő földosztáskor utalta ki a csehszlovák állam.

Az említett bírósági döntés egy a Révkomáromhoz közeli Pat (Patince) község és a vitatott földterületekre igényt formáló felperesek között immár közel kilenc éve zajló tulajdonjogi per legutóbbi fejleménye.

A peres eljárás tárgyát több a község határában lévő, jelenleg összesen mintegy negyedmillió euró értékűre becsült földterület képezi. Az eredetileg a Magyar Királyi Kincstár tulajdonát képező ingatlanok elkobzásáról 1946 augusztusában az Ógyallai (Hurbanovo) Konfiskációs Bizottság hozott döntést a Szlovák Nemzeti Tanács (SNR) 104/1945-ös számú - "a magyarok, németek, árulók és a szlovák nemzet ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és annak szétosztásáról" - szóló rendelet alapján.

Az érintett ingatlanok egy részét a csehszlovák állam az Agra részvénytársaság, valamint Dr. Barkóczi Hadik András elkobzott földjeivel együtt 1948 májusában egy a községbe betelepített házaspárnak (Kácerík Pavol és neje) utalta ki. Az ingatlanok átruházását nem vezették be a telekkönyvbe és mivel az új tulajdonosok azt nem művelték meg, az állam 1955-ben egy újabb határozattal a területet a Bajcsi Állami Gazdaságnak adta, kezelés és használat céljából. 1982-ben a földterületek egy része - a Pati Fürdő bővítéséhez szükséges földterületként - a Révkomáromban székelő Járási Idegenforgalmi Hivatal kezelésébe, majd pedig a rendszerváltást követően az önkormányzatok vagyonáról szóló törvény hatályba lépésével 1991-ben Pat község tulajdonába került.

A rendszerváltást követő kárpótlási eljárások során az ingatlanokat senki sem igényelte vissza. Ilyen igénnyel a 104/1945 rendelet, és a 108/1948-as számú benesi dekrétum alapján tulajdonuktól megfosztottak állhattak elő a hatályos szlovák jog értelmében, amennyiben szlovák állampolgársággal rendelkeztek. 2004-ben azonban azok jogutódjai, akiknek a vagyonelkobzást követő földosztáskor a földterületet kiutalta a csehszlovák állam, az ingatlanok visszaszolgáltatását célzó keresettel fordultak a Révkomáromban székelő járási bírósághoz.

A járási bíróság 2007-ben született első fokú ítélete megerősítette, majd a pati önkormányzat fellebbezését követően 2010-ben a felülrendelt nyitrai kerületi bíróság elutasította a felperesek keresetét, akik ezután a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak. A szlovák Legfelsőbb Bíróság, többek között a Szlovák Nemzeti Tanács (SNR) 104/1945-ös számú rendeletére hivatkozva, ismét helyt adott a felperesek keresetének és visszautalta az ügyet a kerületi szintre.

"Mivel a kerületi bíróságra nézve kötelező volt a Legfelsőbb Bíróság álláspontja, így ugyanazok a bírók akik korábban elutasították a beadványt, most helyt adtak neki" - mondta a nyitrai kerületi bíróság nemrégiben született döntéséről Szabó Olga, Pat polgármestere. Hangsúlyozta: a döntést elfogadhatatlannak tartják és ezért az ellen már panasszal is éltek az Alkotmánybíróságon (AB), valamint rendkívüli felülvizsgálati kérelmet adtak be a főügyészséghez is. Hozzáfűzte: az AB-hoz címzett panaszukra két hónap eltelte után sem kaptak választ, a főügyészség részéről pedig csak annyi történt, hogy jelezték: meghosszabbítják az ügy elintézésére a törvény által előírt kéthónapos határidőt.

A benesi dekrétumok sérthetetlenségét és ezáltal azok jogfolytonosságát 2007-ben, Robert Fico előző kormánya idején határozatban erősítette meg a szlovák parlament. A határozat elfogadásának jelentős negatív visszhangja volt. A pozsonyi parlamenti határozat miatt 2012-ben Juhász Imre alkotmánybíró beadvánnyal fordult az EP petíciós bizottságához. Az ügyben mindezidáig nem született döntés.

  • kapcsolódó anyagok
SZLOVÁKIA