Végzettség alapján átsorolt pedagógusok

2013.09.23. Jogi Fórum / MTI

A munkakörhöz előírt legmagasabb végzettség szerint kapják új besorolásukat a pedagógusok - közölte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) vasárnap.

A közlemény szerint az átsorolások két ütemben folynak. Az első ütemben a szeptemberi fizetésekben a jogszabályokban foglalt garantált illetményt és minimum szinten beállított pótlékokat kapják meg a pedagógusok. Ezt követően az egyéni bérkompenzációt 2013 októberében érvényesítik a bérkompenzáció elveinek kialakítása során.

A Klik azt közölte, az átsorolási dokumentum tételesen rögzíti a garantált illetmény és a pótlékok jogcímét és mértékét. Az átsorolásnak nem kötelező eleme a korábbi bér feltüntetése, hiszen az előző okiratok ezt tartalmazzák, az illetménynövekedés ezek alapján követhető.

Az illetmények átsorolása jogszabályon alapul, ezért az ezt megállapító okirat átvételének megtagadása nem akadálya az új illetmény folyósításának.

Hozzátették: az átsorolások a törvényeknek és azok végrehajtási rendeletének megfelelően történnek.

Csökkenne az egy pedagógusra jutó tanulólétszám

Csökkenne az egy pedagógusra jutó tanulólétszám az idei költségvetéshez benyújtott módosító indítvány szerint, amely százmillió forintot csoportosítana át a hit- és erkölcstanoktatás kis létszámú csoportjainak.

A Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter zárószavazás előtti módosító javaslata ezt az állami fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok túlóráinak figyelembe vételével indokolja.

A javaslat az általános iskolában 13,1-ről 11,8 főre csökkentené az egy pedagógusra jutó tanulói létszámot. Gimnáziumban — beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is — 13,9-ről 12,5 főre csökkenne az egy pedagógusra jutó létszám. Ez a mérőszám hasonló mértékben csökken a szakiskolákban és a szakközépiskolákban is.

Varga Mihály azt is kezdeményezte, hogy nevesítsék: gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben hat tanulónként egy pedagógus; fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben három tanulónként egy pedagógus; a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 tanulónként egy pedagógus után igényelhető átlagbér alapú támogatás a 2013/2014-es tanévre.

A javaslat szerint a költségvetés az új finanszírozási rendszerre való átállás érdekében a köznevelési tevékenységre tekintettel 2013. október-december hónapokra elszámolási kötelezettség nélküli egyszeri kiegészítő támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház számára. Ennek fajlagos összege 8100 forint tanulónként.

Az előterjesztés rögzíti, hogy a hit- és erkölcstanoktatás támogatásánál a 12 fős elvi csoportlétszám 8 főre csökken. Továbbá indokoltnak tartják a hit- és erkölcstanoktatás kis létszámú csoportjainak egy kompenzációs keret biztosítását, ennek összege 100 millió forint. Ezt a Miniszterelnökség fejezetében található országvédelmi alapból csoportosítanák át.

A javaslat bizonyos feltételek mellett a Magyarországon működő külföldi óvodák támogatását is lehetővé teszi, tekintettel arra, hogy ezek az intézmények is ellátnak magyar állampolgárságú gyermekeket.

  • kapcsolódó anyagok
OKTATÁSÜGY