Változik a közjogi legfőbb ügyész helyettes személye - Októbertől Lajtár István főosztályvezető ügyész tölti be a tisztséget

2013.09.23. Jogi Fórum / Legfőbb Ügyészség

Áder János köztársasági elnök – Polt Péter legfőbb ügyész javaslatára – 2013. október 1-jei hatállyal Lajtár István ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyészt közjogi legfőbb ügyész helyettesnek nevezte ki.

Dr. Lajtár István az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1987-ben szerzett jogi diplomát. 1987-től 1992-ig a Pesti Központi Kerületi Bíróságon fogalmazóként, majd büntető ügyszakos bíróként teljesített szolgálatot. 1992. október 1. napjával legfőbb ügyészségi ügyészi kinevezést kapott.

A Legfőbb Ügyészségen 1992-től 2001-ig a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi szakterületen előbb beosztott ügyészként, majd osztályvezető-helyettes ügyészként, míg 2001-től 2011-ig a gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületen osztályvezető ügyészként dolgozott.

2011. márciusától főosztályvezető ügyészként a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályát vezeti.

Munkája elismeréseként 1998-ban Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevelet, míg 2007-ben Kozma Sándor-díjat kapott.

Lajtár István egyetemi oktatói tevékenységet is folytat, így 1997. évtől 1999. évig a Pécsi Tudományegyetemen, majd 1999. évtől a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán tanít.

2008-ban „summa cum laude” minősítéssel állam és jogtudományok tudományágban doktori (Ph.D) fokozatot szerzett. 2009. február 1. és 2013. július 1. napja között egyetemi docensként a Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéket vezette, illetve 2009 és 2012 között a kari tanács tagja volt.

A közjogi legfőbb ügyész helyettes személyében történő változást az indokolta, hogy Prof. Dr. Varga Zs. András – aki 2000-től 2006-ig, majd 2010. decemberétől töltötte be ezt a posztot – 2013. szeptember 1-től az oktatóként is sikeres pályáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánjaként folytatta tovább.

A törvény szerint a legfőbb ügyész helyettest – a határozatlan időre kinevezett ügyészek közül – a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki.