Szomszédjogok, előzetes jognyilatkozatok, jogi személyek átalakulása - Az új Ptk.-hoz kapcsolódó törvénymódosításokat tárgyal a Ház

2013.10. 1. Jogi Fórum / MTI

Az Országgyűlés a mai ülésén elsősorban a jövő márciusban hatályba lépő polgári törvénykönyvhöz (Ptk.) kapcsolódó törvényjavaslatokat tárgyal, de a képviselők hozzászólhatnak a szövetkezeti hitelintézetek integrációs alapjának létrehozásához is.

A Ház ülése reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd a közútkezelői feladatok átadásáról szóló törvényjavaslatról nyílik vita. Az előterjesztés a nyáron bevezetett, használatarányos elektronikus útdíj részletszabályain is módosít.

Az új Ptk.-val összefüggésben négy törvénymódosítást is tárgyal a ház. A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátaira, a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására, valamint az egyes jogi személyek átalakulására, egyesülésére és szétválására vonatkozó javaslatok a részletszabályokat határozzák meg. A negyedik, az átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló indítvány az új törvénykönyv rendelkezéseinek alkalmazhatóságát pontosítja.

Napirendre kerül a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának létrehozására tett kormányzati javaslat, amely a kabinet elképzelése alapján egy elkülönített állami pénzalap lesz. Célja, hogy vagyont bocsásson a takarékszövetkezeti integrációról szóló törvény nyári elfogadásával létrehozott Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének rendelkezésére, és teljesítse az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokat. Ennek megfelelően az alap kedvezményezettje a takarékszövetkezeti szektor új integrációs szervezete lesz, amelyen keresztül az egész szövetkezeti hitelintézeti szektor a pénzalap kedvezményezettjévé válhat.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
ÚJ PTK