Rendszeresnek minősülő jövedelem - A Kúria elvi állásfoglalásáról

2013.10. 2. Jogi Fórum / Kúria

Rendszeresnek minősül és a járadék-alapba beszámít az a jövedelem is, melyben a károsult évi rendszerességgel, de csak évente egy alkalommal részesült - foglalt állást a Kúria.

A felperes keresetében az általa elszenvedett, idegen hibás közúti balesettel kapcsolatban keletkezett vagyoni és nem vagyoni kárai megtérítése iránt támasztott igényt az alperessel, mint a károkozó felelősségbiztosítójával szemben. A több tételből álló kárigénnyel kapcsolatban, a keresetveszteség alapjául szolgáló jövedelemkiesés számításával kapcsolatban a másodfokú bíróság úgy foglalt állást, miszerint a Ptk.357.§ (1) bekezdése értelmében, a balesetet szenvedett személy keresetveszteségét, jövedelem kiesését általában a balesetet megelőző egy évben elért rendszeres kereset (jövedelem) havi átlaga alapján kell meghatározni. Erre tekintettel a károsultnak évente egyszer járó, nagy összegű bónusz kifizetések nem vehető figyelembe a jövedelem havi átlagának meghatározása során.

Ezzel kapcsolatban a Kúria a felülvizsgálati eljárásban azt fejtette ki, miszerint a jövedelempótló járadék alapjául szolgáló és a balesetet megelőző évben elért rendszeres jövedelem havi átlagának a meghatározása során figyelemmel kell lenni minden olyan korábban elért jövedelemre, amely a károsultat rendszeresen, időszakonként visszatérően megillette. A törvény tiltó rendelkezésének hiányában rendszeresnek minősül és a járadék-alapba beszámít az a jövedelem is, melyben a károsult évi rendszerességgel, de csak évente egy alkalommal részesült. Az éves jövedelem elszámolásának ez a módja jellemző a jutalék ellenében dolgozó személyekre, akik az év során csupán jutalék-előleget kapnak, majd a következő év első hónapjaiban számolnak el végleges jelleggel az előző évi jövedelmükkel kapcsolatban és ekkor jutnak hozzá az őket megillető jövedelem-különbözethez.

Pfv.III.20.088/2013.

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
KÁRTÉRÍTÉS
KÚRIA
KÚRIA ELVI ÁLLÁSFOGLALÁS