Megújul a babakötvény - A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény módosításáról

2013.10.25. Jogi Fórum / MTI

Megújul a babakötvény a kormány egy pénteken a parlamentnek benyújtott törvényjavaslata alapján.
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény módosító javaslata arra ösztönzi a szülőket, hogy nyissanak Start-számlát és vegyenek babakötvényt a minden újszülöttnek járó 42 500 forintos állami támogatásból - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A 19 éves futamidejű állampapír, a megújuló babakötvény a tervek szerint infláció feletti kamatprémiumot biztosít majd.

A közlemény szerint a babakötvényt két lépcsőben újítja meg a kormány. Elsőként 2012 októberében szorosan összekapcsolta az állampapír-vásárlásokkal a konstrukciót, így az az állam által garantált, biztos befektetési formát öltött.

A most sorra kerülő második lépésben pedig egyfelől a gyermek 18. születésnapjáig kamatozó, 19 éves futamidejű állampapírral, a megújult babakötvénnyel összeköti a Start-számlát. Másfelől kamatjellegű ösztönző elemet épít a konstrukcióba annak érdekében, hogy a szülők aktív szerepvállalását ösztönözze a gyermekük jövőjéről való gondoskodásban.

A konstrukció létezése óta több mint 700 ezer gyermek részére írta jóvá az állam a kezdő 42 500 forint állami támogatást a Kincstár által vezetett letéti számlákon. Ezek a számlák passzív nyilvántartási számlák, amelyekre befizetés nem érkezhet, sokszor meg is feledkeznek a szülők a létezéséről. A szülő akkor tudja az összeget gyarapítani, ha Start-számlát nyit a gyermekének. Az erre érkező befizetések 10 százalékának megfelelő összeget, legfeljebb évi 6000 forintot az állam támogatásként jóváír a számlán.

A szülők túlnyomó többsége azonban nem él a Start-számlanyitás adta lehetőségekkel, így a passzív letéti számlák száma meghaladja az 500 ezer darabot. A kormány ezt a problémát felismerve nyújtotta be a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény módosítását az Országgyűléshez

Ennek értelmében egyrészt a Start-számlán elhelyezett követelés automatikusan az új, 19 éves futamidejű, mindenkire nézve egységes kamatot fizető babakötvénybe fektetődik be, vagyis az ott elérhető hozamot nem befolyásolja a szülő azon döntése, hogy kedvezőbb vagy kevésbé kedvező kamatozású állampapírt választ. A kamatok automatikus jóváírása pedig azt is szolgálja, hogy ne kerülhessenek hátrányba azon gyermekek, akiknek szülei megfeledkeznek a kamatok újrabefektetéséről.

Másrészt a javaslat megkülönbözteti a hozam tekintetében a letéti számlákat azon Start-számláktól, amelyeket a gyermekük jövőjéről gondoskodó szülők nyitnak, és az átvezetett állami támogatás mellett esetleg további befizetésekkel élnek. Az előbbi, kincstári letéti Start-számlák a törvényjavaslat szerint ezentúl a mindenkori inflációval megegyező kamatot, míg utóbbiak az inflációt meghaladóan az állampapír kibocsátási tájékoztatójában szereplő kamatprémiumot is fizetnek.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS