A fogvatartottak egészségügyi önrendelkezési jogának korlátozásáról - Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szabályozást

2013.10.29. Jogi Fórum / MTI

Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisítette a fogvatartottak egészségügyi ellátásának visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési jog korlátozásáról szóló szabályozást. Ez erről szóló Ab-határozat a Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg.

Az Ab határozatában megállapította, hogy a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló rendeletben rögzített szabályozás alaptörvénybe ütközik, ezért azt 2013. december 31-i hatállyal megsemmisítette.

A rendelet szerint a fogvatartott egészségügyi ellátásának visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési joga - a saját és a közösség egészségének védelme érdekében - meghatározott esetekben korlátozható.

Mint a határozatban olvasható, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2010. május 28-án benyújtott indítványában kérte a megsemmisítést.

A határozatban rámutattak: az alaptörvény rögzíti, hogy az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.

Az emberi méltósághoz való alapjog részjogosítványaként megjelenő egészségügyi önrendelkezési jog korlátozásának eseteit érintően fennáll a törvényi szintű szabályozás alkotmányos követelménye. A jogalkotó ezen követelménnyel ellentétes szabályozást dolgozott ki, amikor a fogvatartottak egészségügyi önrendelkezési jogát korlátozó rendelkezéseket rendeleti szinten rögzítette - olvasható.

Az Ab a jövőbeli megsemmisítésről döntött, időt hagyva a jogalkotónak az alaptörvénynek megfelelő új szabályozás kidolgozására.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS