Módosul a GVH eljárásaira vonatkozó szabályozás - Teljes körűen szabályozzák a védelmet élvező adatok kezelését

2013.10.30. Jogi Fórum / MTI

Újrarendezi a személyes adatokra, a védett adatokhoz való hozzáférésre, illetve ezek kezelésére, valamint az iratbetekintésre vonatkozó szabályokat a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezésekről szóló javaslat - közölte Rétvári Bence expozéjában szerdán az Országgyűlésben.

A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára kifejtette: a javaslat teljes körűen szabályozza a védelmet élvező adatok kezelését.

A jogalkalmazás egyszerűsítése érdekében a továbbiakban nem vegyesen az említett törvényekben, hanem összefoglalóan a versenytörvényben szerepelnek az iratbetekintési jogosultsággal, megismerhető iratok körével, a megismerés rendjével és a jogorvoslattal kapcsolatos rendelkezések.

Az államtitkár kiemelte: a javaslat beépíti a versenytörvénybe a megtévesztő és jogellenes összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a versenyhatóság, illetve a bíróság ezekkel összefüggő eljárásának szabályait.

A javaslat célja továbbá az ügyintézési határidő csökkentése az egyszerűsített eljárásban, az előzetes egyeztetés jogintézményének bevezetése, és a Versenytanács jogalkalmazási gyakorlatában kikristályosodott, törvényi szabályozást igénylő egyes kérdésekben a megfelelő rendelkezések megalkotása.

Különösen fontos e körben a vállalkozások összefonódásának engedélyezésére vonatkozó szabályozás - mutatott rá Rétvári Bence. A versenytörvény hatályos szabályai szerinti engedélyezés az (utólagos) bejelentés és a tisztán engedélyezésre épülő szabályozás között helyezkednek el, és ebből több következetlenség és bizonytalanság is adódik. A törvényjavaslat ezért - az uniós összefonódás-ellenőrzési rendszerhez hasonlóan - egyértelművé teszi, hogy az engedély megadásáig az összefonódás nem hajtható végre, azaz az irányítási jog nem gyakorolható.

A végrehajtási tilalom kimondása mellett a törvényjavaslat - szintén az uniós gyakorlathoz igazodóan - megengedi, hogy az eljáró versenytanács egyedi kérelemre, a körülmények mérlegelésével hozzájáruljon az irányítási jogoknak az engedély megszerzése előtti gyakorolásához - fejtette ki Rétvári Bence.

A Gazdasági Versenyhivatal feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása, valamint a megváltozott háttérjogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a törvényjavaslat pontosítja a versenytörvénynek a Gazdasági Versenyhivatal jogállására, szervezetére és foglalkoztatási jogviszonyaira vonatkozó szabályait is. A javaslat emellett a GVH-ban foglalkoztatott köztisztviselőknél egységes besorolási rendszer és kiszámítható előmeneteli rend megteremtését célozza. Lehetővé tennék, hogy a Gazdasági Versenyhivatal kötelező adatszolgáltatással nem járó piacelemzési tevékenységet végezhessen, és ezzel összefüggésben saját maga vagy megbízott piackutatók útján kutatásokat folytathasson le - ismertette az államtitkár.

ÁSZ: támogatandó a versenyhivatali eljárások egyszerűsítése

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) minden olyan törvénymódosítást támogat, amely egyszerűsíti a versenyhivatal eljárásait, erősíti a hivatal humánerőforrását és meghatározza a teljesítménykövetelményeket.

Ezt Domokos László, az ÁSZ elnöke jelentette ki a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényjavaslat, valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásaival összefüggő egyes rendelkezések módosításáról szóló vitában.

Domokos László közölte: hivatala a parlamenti vitával párhuzamosan végzi a GVH működésének és gazdálkodásának öt évet felölelő ellenőrzését. Ennek során megállapította, hogy a versenyhivatal ügyintézése során gyakran nem tudta tartani a belső szabályzataiban saját maga által meghatározott határidőket. Az ÁSZ elnöke ugyanakkor egy másik eljárási hibára is felhívta az Országgyűlés figyelmét: bár a versenytörvény előírná, mégis számos vonatkozó törvénytervezetet nem kapott meg előzetes egyeztetésre a GVH az elmúlt években.

Elmondta, hogy az ÁSZ a vizsgálathoz kapcsolódóan egy értékelő tanulmányt is készítettek a versenyhivatalról, amelyet csütörtökön hoz nyilvánosságra. A hivatal országgyűlési beszámolóin alapuló dokumentum a 2002 és 2011 közötti időszakát öleli fel.

A versenypártolásra és a versenykultúra fejlesztésére irányuló ÁSZ-vizsgálat azt állapította meg, hogy a GVH előbbi tevékenységét leginkább a versenyt érintő jogszabálytervezetek véleményezése által valósíthatja meg. Domokos László erre hivatkozva találta aggályosnak mind a határidők lazulását, valamint azt hogy a versenyhivatal nem is jut hozzá minden szükséges előterjesztéshez.

A részletekről szólva közölte: 2009-ben és 2010-ben egyaránt 77, míg 2011-ben 110 olyan elfogadott jogszabályról tett említést a GVH, amely véleményük szerint bár érintette a verseny kérdéskörét, nem kapták meg az elfogadás előtt.

Az ÁSZ elnöke beszámolt azokról az ügyekről is, amelyekben a versenyhivatal egyes szervek figyelmét hívta fel sérelmes helyzetekre. Az önkormányzatok szabályozásába tartoznak ezek közül a temetkezési vállalkozások gazdasági erőfölénnyel való visszaélései, a taxi tarifákkal kapcsolatos tájékoztatás, valamint a hulladékszállításhoz köthető közbeszerzési ügyek.

Az ÁSZ elnöke sérelmezte azt is, hogy a GVH a versenykultúra fejlesztésére irányuló tevékenysége nem tervszerű, nem előre meghatározott célok mentén halad és nem mindig szabályos. Az egyes intézkedések nem alkottak egységes rendszert, ezért nem mindig érték el a kívánt hatást. Hozzátette ugyanakkor, hogy az erre szolgáló források is hullámzóan álltak rendelkezésre.

Domokos László ezért üdvözölte, hogy a módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy a versenyhivatal nyilvános információk, valamint saját adatgyűjtése alapján piacelemzést végezzen, feladatai hatékonyabb ellátása érdekében.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ORSZÁGHÁZ
VERSENYJOG
GVH
JOGALKOTÁS