Megsegített segítők - Jogszabályi változások a civil szervezetek életében

2013.11.19. Jogi Fórum / dr. Csabai Virgínia ügyvéd

Csökkenő adminisztráció, egyszerűsödő szabályozás, átláthatóbb rendszer - Várva várt változások előtt áll a civil szféra. A tervezett törvénymódosítások felesleges béklyóitól szabadítanák meg a segítő szervezeteket.

Forradalmasítanák az SZJA 1 %-os felajánlások rendszerét. A hatályos szabályok szerint minden év május 20-ig lehet az 1%-os felajánlásokat megtenni, a civil szervezetek azonban csak szeptemberben igazolhatják az 1%-ok fogadására való jogosultságukat. Az 1%-os hozzájárulások így gyakorlatilag csak fél év késéssel, az adott év végén jutnak el a szervezetekhez - ha egyáltalán eljutnak. A jelenlegi rendszerben ugyanis számtalanszor adódik, hogy csak utólag, a felajánlás után derül ki, hogy jogosultság hiányában nem fogadhatja a szervezet ezen összegeket. A struktúra nagy hiányossága tehát, hogy a felajánlott 1%-os hozzájárulások mintegy fél évig is keringenek a rendszerben, míg a jogosultak hozzájutnak. Amennyiben pedig a szervezet mégsem kaphatja meg a felajánlott 1%-okat, azok bennragadnak a költségvetésben.

Ennek kiküszöbölésére az utólagos jogosultság igazolást felváltaná egy ún. „előzetes regisztrációs eljárás”, vagyis egyetlen, a NAV-nál történő előzetes regisztráció. Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár az MTI-nek adott interjújában elmondta: 2014-ben még utólag kell majd igazolni a jogosultságot, ám ez az igazolás egyúttal előzetes regisztráció is lesz, így a 2015-ös adófelajánlásoknál és azután is felhasználható.

A tervezet az új szabályok bevezetése által lerövidítené a pénzekhez való hozzájutás idejét, így 2015-ben várhatóan akár már a tárgyév augusztus-szeptemberében megérkezhetnek a felajánlások a jogosultakhoz.

Az adminisztráció terén komoly könnyítést jelentene, hogy a civil szervezetek adóbevallás benyújtásának határideje 2014-től egységesen május 31-re változna.

Az előzetes regisztráció egy, mindenki számára hozzáférhető, nyilvános adatbázist eredményezne, mely tartalmazná a SZJA 1 %-os felajánlásokra jogosultak aktuális listáját. Az adózók így pontosan tisztában lehetnek azzal, mely szervezetek, milyen néven jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ra.

A változásoktól a visszaélések csökkenését is várják. A jogosultak listáját tartalmazó nyilvános adatbázis megakadályozhatná a jogosulatlan névhasználatot és az ezzel kapcsolatos jogtalanságokat. Ezen kívül a javaslat minimálisra kívánja csökkenteni a csalárd próbálkozások mozgásterét, és megpróbál bezárni visszaélésre lehetőséget adó kiskapukat is.

Számos olyan esetről hallhatunk, hogy megtévesztik a felajánlást tevőket, és a felajánlásokat nem arra fordítják, amire azokat az adózók szánták. A módosítás - bizonyos értékhatár felett - kiterjesztené a civil szervezetek vezető tisztségviselői - jelenleg is létező - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Az új szabályok szerint sokkal kevesebb pénzt lehetne a felajánlásokból a szervezet saját működésére, valamint reklám- és marketing kiadásokra fordítani.

Lényeges változás, hogy 2015-től az adózók által fel nem ajánlott 1%-okkal a Nemzeti Együttműködési Alap forrásai növekednének. A törvénymódosítás általános indoklása ezt „forrásautomatizmusként” aposztrofálja: a módosítás „meghatározza, hogy a tárgyévet megelőző második évben potenciálisan felajánlható úgynevezett civil SZJA 1%-a és a ténylegesen kiutalt összeg közötti különbségnek megfelelő összeget biztosít a költségvetés a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a civil szervezetek támogatására. E forrásautomatizmus kiszámíthatóvá, stabillá teszi a költségvetési kiadások volumenét, a potenciális adóhányadok - az adóterhelés csökkenésével - degresszíven, illetve az adózói felajánlások arányától függően összességében további egyenlegrontó hatás nélkül teszik lehetővé a civil szervezetek kiszámítható támogatási rendszerének további fejlődését.”

A NEA forrásnövekedésen kívül további jó hír a civileknek, hogy a 2014-es pályázatok idén kivételesen korán, meglepő gyorsasággal már októberben kiírásra kerültek. A jövő évben a civil szervezetek működési célú támogatásokra 3 millió forintig, szakmai célú programokra 2 millió forintig pályázhatnak. A pályázatokat ennek megfelelően idén november vége és december eleje között lehet majd beadni, ezért az eredményhirdetésre már akár januárban is sor kerülhet. Ilyen dinamikus ütemezés mellett az elnyert támogatásokra már akár márciusban szerződhetnek, mely az utalásokat is lehetővé teszi - előfinanszírozás esetén.

A pályázatok dinamizmusának jelentőségét az adja, hogy a civil szervezeteknek annál jobban és annál előbb tervezhetővé válik az újév, minél előbb tudják, milyen forrásaik állnak rendelkezésre, milyen támogatást vehetnek igénybe.

A változások az alapítványok, egyesületek, a közhasznú szervezetek és egyéb civil szférába tartozó szervezet mindennapi működését hivatottak segíteni az adminisztrációs terhek csökkentésével, egyszerűsödő szabályozással és átláthatóbb, egységesebb rendszer kialakításával.

A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) és más, az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényekre (pl. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény) vonatkozó módosító javaslatcsomagot 2013 október 24-dikén nyújtotta be a Kormány az Országgyűlés elé. A törvényjavaslat részletes vitáját lefolytatták.

A felesleges terhek megszüntetésével a tervezett módosítások legfontosabb célja teret nyitni e szervezetek még hatékonyabb működésnek. Lényeges szempont megteremteni azokat a körülményeket, melyek között a civil szervezetek forrásaikat és energiájukat valóban arra a célra fordíthatják, amire létrehozták őket. További, igen jelentős cél a civil szervezetek támogatásainak egyszerűsítése és gyorsítása.

A módosítások között számos olyan fontos, jellemzően technikai változtatás is jelen van, melyek az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvények és az új Ptk. kocherenciájának megteremtése céljából kapott helyet. E rendelkezések várható hatályba lépésének ideje 2014. március 15. lesz. A módosításcsomag egyéb rendelkezéseinek hatályba lépési ideje lépcsőzetes: a célból, hogy már a 2014-es üzleti évben is alkalmazhatóak legyenek a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó módosítások 2014. január 1-től lépnek életbe. A személyi jövedelemadó 1%-a felajánlásaira vonatkozó és a Nemzeti Együttműködési Alapot érintő változások legkorábban 2015. január 1 -től lesznek hatályosak.

  • kapcsolódó anyagok
NONPROFIT JOG
CIVIL SZERVEZETEK
JOGALKOTÁS