Kiszolgáltatott találmányok - Üzleti titkok szivárogtak ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalából

2013.11.21. Jogi Fórum / Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) hivatalos honlapján folyamatosan és hosszú időre - a weblap fejlécének URL sorában lévő ügyszám egyszerű átírásával - átlagos web-ismeretekkel bíró érdeklődő számára is, már augusztusban hozzáférhetőek voltak a vonatkozó törvény szerint még nem nyilvános magyar szabadalmi iratok, beleértve a személyes adatokat és a dokumentumokban szereplő üzleti-fejlesztési információkat.

"A hivatal 2013. szeptember 16-án értesült a szabadalmi bejelentéseket érintő jogosulatlan adatszerzésről. Megállapította, hogy az adatszerzés rosszhiszemű, célzatos és szisztematikus belföldi informatikai támadás eredménye volt. Ezt követően haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket a további visszaélések megakadályozására, és az elkövetők felderítése érdekében: megszűntette a biztonsági rést, bűntető feljelentést tett, továbbá tájékoztatta az információbiztonsági hatóságot, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot. [...] Az SZTNH azonosította a visszaéléssel potenciálisan érintett szabadalmi bejelentéseket. [...] Az informatikai támadás következtében nem jutott olyan módon nyilvánosságra az érintett szabadalmi bejelentések tartalma, amely akár a belföldi, akár a külföldi oltalomszerzést akadályozná vagy hátráltatná." - áll a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának  közleményében.

Nem őszi hackertámadás okozta a szabadalmi bejelentési anyagok hozzáférhetővé válását - állítja a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE). Az üzleti titkok kiszivárgásával sérülhetett a magyar K+F szektor, illetve a szabadalmi bejelentők szellemi tulajdonhoz kapcsolódó joga, valamint a magyar innováció versenyképessége. Az eset körülményeit független vizsgálatnak kell tisztáznia - hangsúlyozza az MSZTE.

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) a Kormány innovációs tevékenységét gyakorlati oldalról segítő, nonprofit civil szervezet. Segíti a K+F ráfordítások jobb hasznosulását, és a magyar innováció versenyképességét. A szabadalmi bejelentések nyilvános hozzáférhetővé válásáról az MSZTE-hez érkezett először bejelentés. Az egyesület megállapította, hogy az SZTNH-ra bízott üzleti titkokhoz bárki szabadon, akár az angol nyelvű hivatalos felületen is korlátlanul hozzáférhet. Az egyesület a bizonyítékok ellenőrzése után közérdekű bejelentést tett, átadta a bizonyítékokat, és valójában az illetékes minisztérium (KIM) intézkedett a hiba elhárítására.

Sajnálatos hiba nem vethet árnyat az SZTNH köztisztviselőire, akik lelkiismeretesen végzik munkájukat, és esküjükhöz híven őrzik a rájuk bízott titkokat - hangsúlyozza az Egyesület.

Általában elmondható, hogy a webes felületeken történő visszaélések rekonstrukciója igen nehéz. Nem könnyű utólag és kívülről bármit is bizonyítani. Kivéve, ha kellő időben közjegyző előtt ún. "Ténytanúsítvány" készül.

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület észlelve a magyar fejlesztésekre leselkedő versenyhátrányt, közzétette szakmai véleményét, egyúttal pontosítva is a sajtóban elhangzottakat.

Nemzetünk fejlesztői kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, amikor találmányukat rábízzák a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalára. Teszik ezt abban a hitben, hogy másfél évig nem jutnak nyilvánosságra üzleti titkaik, hiszen ekkor még a törvény nem ad ideiglenes oltalmat sem (ld. 1995. évi XXXIII. tv. 18. és 70. §). Az Alaptörvény (V. cikk) szabályozza a szellemi tulajdonhoz való jogot és az ezzel járó társadalmi felelősséget.

A találmányokat fenyegető potenciális veszély két esetben merülhet fel az incidens kapcsán:

  • ha a fejlesztő külföldön is oltalmat kíván szerezni, de erre vonatkozóan még ott nem tett bejelentést (a türelmi idő intézménye, illetve a nemzetközi PCT szabadalmi rendszer ezt lehetővé teszi),
  • ha a fejlesztő valamilyen okból vissza kívánja vonni a szabadalmi bejelentést a közzététel előtt, és üzleti titkait továbbra is bizalmasan kívánja kezelni, felhasználni.

Mindkét esetben olyan hatása lehet az adatok SZTNH-ból történő kiszivárgásának, amely hátrányos helyzetbe hozhatja az érintettet versenytársaival szemben.

Az eset további részletei, a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület szakmai álláspontja az alábbiakban elolvasható:

Az SZTNH informatikai rendszerét ért "külső támadásról"

A kárveszély csökkentési lehetőségeiről

  • kapcsolódó anyagok
SZABADALOM
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA