Ingázás nélkül - Az EP magának igényli a döntés jogát arról, hol ülésezzen

2013.11.20. Jogi Fórum / MTI

Az Európai Parlament (EP) olyan állásfoglalást szavazott meg szerdán Strasbourgban, amelyben magának igényli a döntés jogát arról, hogy hol ülésezzen.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint az unió intézményeinek székhelyét a tagállamok kormányai határozzák meg, közös megegyezéssel. Az EU-szerződések 6. jegyzőkönyve szerint az Európai Parlament székhelye Strasbourg, ahol évente 12 plenáris ülést kell rendezni.

Az EP-nek ugyanakkor Brüsszelben is van egy hatalmas székházkomplexuma, és a folyamatos munka lényegében ott zajlik. A mintegy hétszázötven EP-képviselő és a több ezer fős apparátus jelentős része havonta egyszer egy üléshétre átutazik a Brüsszeltől több mint 400 kilométerre fekvő Strasbourgba, ami hatalmas költséget jelent. Bizonyos adminisztratív feladatokat ugyanakkor az EP "harmadik székhelyén", Luxembourgban látnak el.

Az EP a szerdai állásfoglalás értelmében az EU működéséről szóló szerződés módosítását kívánja kezdeményezni annak érdekében, hogy a tagállamok helyett maga a parlament határozhassa meg plenáris üléseinek helyszínét és saját belső felépítését.

A döntési jogra formált igény mögötti cél egyértelmű: az állásfoglalás megfogalmazása szerint az EP "eredményesebb és költséghatékonyabb lenne, illetve a környezetvédelmi szempontokat is jobban tiszteletben tartaná, ha egy helyen működne".

A 483 szavazattal, 141 ellenében, 34 tartózkodás mellett elfogadott dokumentum megállapítja: a Brüsszel és Strasbourg közötti havi ingázás "a legtöbb uniós állampolgár szemében (...) szimbolikus negatív üggyé vált, (...), különösen egy olyan időszakban, amikor a pénzügyi válság súlyos és fájdalmas költségvetési megszorításokhoz vezetett a tagállamokban".

Az állásfoglalás szerint a Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg közötti földrajzi széttagoltságából adódó költségek évente 156 és 204 millió euró közé tehetők. Ebbe beleszámít a strasbourgi székhely évi 103 millió eurós fenntartási költsége is. A három székhely közti mozgás okozta éves szén-dioxid-kibocsátás 11 és 19 ezer tonna között lehet számítások szerint.

A főbb uniós intézmények közül a javaslattevő-végrehajtó Európai Bizottságnak, valamint a tagállami kormányokat megjelenítő Tanácsnak - ide értve az állam-, illetve kormányfők testületét, az Európai Tanácsot is - Brüsszelben van a székhelye. Az Európai Bíróság és az Európai Számvevőszék székhelye Luxembourg. Az Európai Központi Bank Frankfurtban működik. A strasbourgi EP-székhely fenntartásához lényegében presztízsokokból ragaszkodik Franciaország.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT