Módosul az államháztartás szabályozása - A kormányrendelet-tervezetről

2013.11.25. Jogi Fórum / MTI

A központi költségvetést megalapozó előrejelzések elkészítésének új módját is tartalmazza az a kormányrendelet-tervezet, amely több, az államháztartással összefüggő jogszabályt módosít.

A kormány honlapján megjelent tervezet szerint az államháztartásért felelős miniszter - jelenleg a nemzetgazdasági miniszter - minden év áprilisában, továbbá a központi költségvetés országgyűlési benyújtásával együtt gazdasági előrejelzést készít, amelyet közzétesz a tárca honlapján. Azt, hogy melyik két napon jelenik meg az előrejelzés, január 31-ig teszi közzé a miniszter.

Az előrejelzésnek tartalmaznia kell az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzéséhez képesti különbségeket. Ha az eltérés jelentős, akkor azt a miniszternek indokolnia kell.

A költségvetési tervezésnek a legvalószínűbb makrogazdasági és költségvetési forgatókönyvön, vagy annál óvatosabb forgatókönyvön kell alapulnia - áll a tervezetben.

A makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben érzékenységvizsgálatot kell végezni. Ennek keretében meg kell vizsgálni, hogy a növekedésre és a kamatlábak változására vonatkozó különböző feltételezések esetén miként alakulnak a fő költségvetési változók.

A makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben alkalmazott alternatív feltételezések tartományának megválasztásakor, az előrejelzések múltbeli megbízhatósága az irányadó. Emellett törekedni kell a vonatkozó kockázati forgatókönyvek figyelembevételére is.

Az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési tervezéshez felhasznált makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseket objektív kritériumok alapján évente egyszer átfogóan értékeli, többek között utólagos értékeléssel is. Az objektív kritériumokat és az értékelés eredményét közzé kell tenni, és a későbbi makrogazdasági és költségvetési előrejelzések készítése során figyelembe kell venni.

Ha az értékelés legalább négy egymást követő év vonatkozásában jelentős torzítást észlel a makrogazdasági előrejelzéseknél, akkor változtatni kell az előrejelzés módszertanán, vagy annak paraméterein. Az értékelés módszertanát, menetét és időzítését is nyilvánosságra kell hozni.
 

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYRENDELET
KÖLTSÉGVETÉS