Kiszolgáltatott autósok a parkólótársaságokkal szemben? - PMBT: A nem megfelelő szabályozás hátrányos helyzetbe hozza a fogyasztót

2013.11.26. Jogi Fórum / Pest Megyei Békéltető Testület

Évente több olyan ügy kerül a Pest Megyei Békéltető Testület (PMBT) elé, amelyben a panaszos vitatja a parkolótársaság által kiszabott pótdíj jogosságát. A fogyasztók többnyire azzal védekeznek, hogy rendelkeztek érvényes parkolójeggyel, ezt autójukra ki is tették, emellett hosszú ideig – a parkolótársaság pótdíjfizetési felszólítást tartalmazó leveléig – nem is volt tudomásuk arról, hogy megbírságolták őket.

Egy ilyen, budapesti ügyben a vállalkozás Budapest Főváros Közgyűlése 30/2010. (VI. 4.) rendelete X. fejezet 48. § (3) bekezdésére hivatkozott, melynek értelmében: „amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, …az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a parkolás üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható.”

Hivatkozott jogszabály praktikusan a következőket jelenti. Amennyiben a parkolótársaság ellenőre nem látja a kihelyezett parkolójegyet, ennek igazolására fényképfelvételeket készít, emellett megbírságolja az adott autóst. Amennyiben az autós nem tartózkodik a gépkocsinál, pótdíjfizetésre történő felszólítást, sokak által csak „mikulás csomagnak” nevezett tasakot helyez el a gépkocsin. Ebben a „csomagban” szerepel többek között a hivatkozott jogszabály ismertetése is, mely szerint, amennyiben az autós rendelkezik érvényes parkolójeggyel, azt az ellenőrzés napjától számított 5 napon belül bemutathatja – mentesülve a pótdíj megfizetésétől.

Mint azt a PMBT egy korábbi, hasonló ügyben hozott határozatában megállapította: megítélése szerint a hivatkozott jogszabály nem megfelelő, a fogyasztókat hátrányos helyzetbe hozza. Az ugyanis, hogy a bírságoláskor képfelvétel is bizonyítja, hogy a pótdíjfizetésre történő felszólítás a fogyasztó gépkocsijára kihelyezésre került, még nem bizonyítja, hogy e csomag még akkor is megtalálható volt a fogyasztó kocsiján, amikor ő oda visszaért. Így előfordulhat, hogy a fogyasztó nem szerez tudomást arról, hogy vele szemben pótdíjat szabtak ki, és így esélye sincs arra, hogy a jogszabály adta időkorláton belül a valóban megvásárolt parkolójegyét a vállalkozásnak bemutassa.

A Pest Megyei Békéltető Testület álláspontja szerint eme visszás helyzetre megoldást jelenthetne, ha a jogszabály a vállalkozás fogyasztók számára postai úton megküldött értesítésének átvételétől számítaná azt az 5 napot, amelyen belül az érvényes jegy pótdíj fizetésének jogkövetkezménye nélkül bemutatható.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS