Gyermekvállalás, örökbefogadás és lakáskölcsön - Az állami lakástámogatás részletszabályairól - Ombudsmani vizsgálat

2013.11.27. Jogi Fórum / AJBH

Az állami támogatásként nyújtható lakáscélú megelőlegezett kölcsön egyes részletszabályainak felülvizsgálatát javasolja az alapvető jogok biztosa egy házaspár panaszbeadványa nyomán. Jelenleg vissza kell fizetni a megelőlegezett kölcsönt akkor is, ha a gyermekvállalás kötelezettségét örökbefogadással teljesítenék, de az eljárás az örökbefogadók önhibáján kívül elhúzódik.

A házaspár lakásvásárlásra kölcsönt vett fel. Két gyermeket vállalt és erre meg is kapta a megelőlegező kölcsönt. 2010-ben örökbe fogadtak egy gyermeket, a második örökbefogadás azonban nem történt meg határidőben, ezért vissza kellett fizetniük a kölcsönt. Székely László ombudsmannak ezután elpanaszolták, hogy a visszafizetési kötelezettség alól nem mentesülnek azok, akik örökbefogadással kívánnak eleget tenni a lakás célú kölcsönszerződésben vállalt gyermekvállalási kötelezettségüknek, de az örökbefogadás eljárása önhibájukon kívül húzódik el a határidőn túlra. Részt vehettek volna a kölcsön visszafizetése alól mentesítő meddőségi beavatkozáson, de ezt a házaspár nem vállalta.

A lakáscélú állami támogatások célja, hogy gyermekvállalásra ösztönözzék a családokat, emellett rendkívül fontos társadalmi érdek az is, hogy minél több gyermek nevelkedjen családban. Ezért a jogszabály az örökbe fogadott gyermeket nevelő szülők számára is biztosítja a lakáscélú kedvezményt. Az alapjogi biztos ehhez azt is hozzátette, hogy a gyermekvállalás teljesülése vagy nem teljesülése a szerződéskötéskor még nem lehet bizonyos. Az teljes mértékben indokolható, hogy egy komoly orvosi beavatkozáson részt vevő nőt sikertelenség esetén – orvosi szakvélemény alapján – a jogalkotó mentesíti a kedvezmény visszafizetése alól. Ugyanakkor a szerződő fél semmilyen kedvezménnyel nem élhet abban az esetben, ha a jogszabályban meghatározott határidőt önhibáján kívül, az örökbefogadási eljárás elhúzódása miatt lépi túl. Ez az alapvető jogok biztosa szerint veszélyeztetheti a jogbiztonság követelményének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését.

Székely László az emberi erőforrások miniszteréhez fordult és azt a választ kapta, hogy a lakáscélú állami támogatások visszafizetésével kapcsolatban valóban előállhatnak olyan körülmények, amelyek hátrányosan érintik az örökbe fogadni kívánó szülőket. Ugyanakkor nem csak objektív okok befolyásolhatják az örökbefogadás megvalósulását vagy meg nem valósulását a leendő szülők oldaláról. A miniszter tájékoztatta a biztost, hogy megvizsgálja a jogszabály-módosítás lehetőségét, illetve az alkalmazható esetleges megoldásokat, és egyeztetést kezdeményez a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Ezt az egyeztetést az ombudsman a nemzetgazdasági minisztertől külön is kérte.

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
AJBH
SZÉKELY LÁSZLÓ
ÖRÖKBEFOGADÁS