Vitatott tulajdonú műkincsek - Az államot terheli a bizonyítás - Kormányrendelet jelent meg a visszaadás rendjéről

2013.11.29. Jogi Fórum / MTI

Megjelent a vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló kormányrendelet, amely szabályozza a második világháború után tisztázatlan körülmények között a közgyűjteményekbe került műtárgyak visszaszolgáltatásának nemperes módját.

A Magyar Közlöny csütörtöki számában olvasható kormányrendelet valamennyi állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben őrzött, állami tulajdonú, a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgyra vagy vagyontárgyegyüttesre vonatkozik.

A rendelet szerint az igénylő a vagyontárgy állami tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezethez fordulhat igényével, a dokumentumhoz csatolni kell a vagyontárgy azonosítható megjelölését, valamint a tulajdonjogot valószínűsítő bizonyítékokat.

A vizsgálatot az állami tulajdonjog gyakorlója folytatja le a beszerezhető dokumentumok alapján, ennek során értékelheti a feltárható szakirodalmi adatokat is.

Az állami tulajdonjog gyakorlója az igény bejelentését követő 3 napon belül keresi meg az érintett közgyűjteményt, amely 30 napon belül szolgáltatja az igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak listáját, az állami tulajdonjog fennállását bizonyító vagy az őrzés ettől eltérő egyéb jogcímére vonatkozó iratokat.

Az igénylők a közgyűjteményeknél is jelentkezhetnek, ekkor a közgyűjtemény az állami tulajdonjog gyakorlójának haladéktalanul köteles megküldeni az igénylést és az igénylő által előterjesztett bizonyítékokat.

A kormányrendelet szerint az állami tulajdonjog gyakorlójának elsősorban azt kell feltárnia, kétséget kizáróan bizonyítható-e, hogy a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás keretében keletkezett, és az állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennáll, vagy az más jogcímen és körülmények között került a közgyűjtemény őrizetébe.

Amennyiben ez nem lehetséges, az állami tulajdonjog gyakorlója a közgyűjteménytől beszerzett adatok beérkezésétől számított 30 napon belül megállapítja a vagyontárgyra vonatkozó állami tulajdonjog fennállásának hiányát, és döntést hoz a vagyontárgy visszaadásáról, amelyet a közgyűjtemény köteles végrehajtani.

A rendelet - amelyet a már előterjesztett és az állami tulajdonjog gyakorlójának döntésével le nem zárt igények esetében is alkalmazni kell - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Az Országgyűlés november 11-én fogadta el azokat a törvénymódosításokat, amelyek értelmében könnyebben visszaszerezhetik a második világháború után az államhoz került, vitatott tulajdonú műkincseket eredeti tulajdonosaik örökösei. A Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter által kezdeményezett jogszabály-változtatások értelmében az államnak kell minden kétséget kizáróan bizonyítania tulajdonjogának jogszerűségét, ha erre nem képes, akkor vissza kell adnia az érintett műkincset annak, aki "megfelelő módon valószínűsíti" saját tulajdonjogát.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYRENDELET