Európai tartozásbehajtás a hitelezők védelmében - Megállapodás az Európában érvényes számlazárolási végzés ügyében

2013.12. 7. Jogi Fórum / MTI

Az EU-országok igazságügyi miniszterei pénteken Brüsszelben átfogó megállapodásra jutottak az egész Európában érvényes számlazárolási végzésről szóló európai bizottsági javaslat ügyében, amelynek az a célja, hogy megkönnyítse a polgárok és a vállalkozások számára a határon átnyúló tartozások behajtását.

A javaslat a brüsszeli bizottság - az uniós javaslattevő-végrehajtó intézmény - szerint elősegíti a más tagállambeli tartozás behajtását, és biztosítja a hitelezőket arról, hogy vissza tudják szerezni a követelést, ezáltal pedig "fokozza az egységes uniós piaci kereskedelembe vetett hitet".

"Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről zajló tárgyalások során a mai napon elért megoldás áttörést jelent a gazdaságunk gerincét képező európai kisvállalkozások számára. Ezekben a gazdasági kihívásokkal terhes időkben a vállalkozásoknak gyors megoldásokra van szükségük ahhoz, hogy behajtsák kinnlevő követeléseiket" - közölte a miniszterek megállapodása nyomán tett nyilatkozatában Viviane Reding, a bizottság igazságügyi kérdésekben illetékes alelnöke.

Uniós összesítések szerint évente akár a 600 millió eurót is elérheti a leírt tartozások összege, így az európai vállalkozások éves forgalmának mintegy 2,6 százaléka megy veszendőbe a behajthatatlan tartozások miatt. A kárt elszenvedő vállalkozások túlnyomó többsége kis-, illetve közepes vállalkozás.

Az Európai Bizottság által javasolt ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés megoldást kínál ezekre a problémákra. A miniszterek által most elfogadott javaslat egyik fő jellemzője a "meglepetésjelleg" - vagyis az, hogy a végzést az adós tudomása nélkül bocsátják majd ki.

Az Európai Bizottság javaslatával szemben a tagállami kormányokat megjelenítő Tanácsban elfogadott szöveg szerint a számlazárolási szabályok nem alkalmazandók olyan pénzügyi eszközökre, mint a részvények és kötvények, továbbá az öröklésekre és a házassági vagyonra sem. Tehát a hitelezők nem tudnak ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést alkalmazni annak érdekében, hogy részvényeket vagy kötvényeket zároljanak a bankszámlákon, és nem képesek erre az örökléssel vagy a házassági vagyonjoggal kapcsolatos jogviták esetében sem.

A számlazárolási szabályok csak azokra a hitelezőkre lesznek alkalmazandók, akik a szabályok hatálya alá tartozó tagállamokban rendelkeznek állandó lakóhellyel vagy székhellyel. A hitelező csak abban az esetben veheti igénybe az új szabályok által létrehozott mechanizmust, ha az adóssal szemben végrehajtható ítéletet adtak ki.

Ahhoz, hogy a bizottsági javaslatból jogszabály legyen, azt közösen el kell fogadni az Európai Parlamentben (EP) és - minősített többséggel - a Tanácsban. Az EP jogi bizottsága idén május 30-án támogatta a bizottsági javaslatot. A Tanácsban most elért megoldás azt jelenti, hogy a két jogalkotó szerv háromoldalú egyeztetéseket kezdhet az Európai Bizottsággal a végleges szöveg kidolgozása érdekében.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG