A nemzeti kincsek védelmében - Kulturális tárgyú törvényeket módosított az Országgyűlés

2013.12.12. Jogi Fórum / MTI

Több kulturális tárgyú törvény alapvetően jogtechnikai jellegű módosítását fogadta el az Országgyűlés hétfőn 278 igen, 49 nem szavazattal és egy tartózkodással.

A Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter által beterjesztett javaslat a muzeális intézményekről szóló törvényben többek között kiegészíti a nyilvános könyvtárakra vonatkozó alapkövetelményeket, valamint rögzíti, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékét a miniszter vezeti.

A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításával a Magyarország területén kincskereséskor előkerülő és így közgyűjteménybe nem kerülő régészeti leletek is - a törvény erejénél fogva - védett javaknak minősülnek, így azokat csak a hatóság engedélyével és ideiglenesen lehet kivinni az országból. Ezentúl a miniszter jóváhagyása szükséges állami tulajdonban álló műemlékek átruházásához és megterheléséhez, vagyonkezelőjének kijelöléséhez vagy megváltoztatásához, továbbá bármely olyan jogügylethez, amelynek következtében az állam tulajdonjoga megszűnik a műemlék felett.

A kulturális diplomácia érdekében a kulturális javak védettsége megszüntethető lesz abban az esetben, ha a tárgy végleges külföldre vitelét nemzeti kulturális érdek indokolja, tehát amennyiben az közérdekből történik, és a széles körű bemutatás, valamint hozzáférés biztosítva lesz. A módosítás ugyanakkor rögzíti, hogy védett kulturális javak csak ideiglenesen, ideiglenes kiviteli engedéllyel hagyhatják el az országot.

A kulturális javakkal kapcsolatban új kategóriákat hoz létre a jogszabály-módosítás. A közgyűjtemények és a magántulajdonban lévő, védetté nyilvánított kulturális javak mellett megjelenik a nemzeti érdekű nyilvános gyűjtemény és a közérdekű kulturális értékek kategóriája, amelyeket a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Irodája vesz nyilvántartásba.

A módosító szerint a Forster-központ látja el a Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint az országból jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével, illetőleg visszaadásával kapcsolatos teendőket is.

A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításával a nemzeti emlékhelyek körébe bekerült a Fiumei úti temető, valamint a pannonhalmi Bencés Főapátság is.

Zárószavazás előtt rögzítették a törvényben azt is, hogy létrejön a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, amelynek a házelnök lesz a vezetője. A testület feladata lesz, hogy őrködjön a kiemelt nemzeti emlékhelyek és azok környezete történelmi és műemléki megjelenésének, egységes arculatának megőrzése felett.

A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló törvény a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek fogalmi körének meghatározásával egészült ki, tekintettel arra, hogy a vonatkozó uniós jogszabály a visszaszolgáltatási eljárás feltételeként határozza meg az érintett tárgynak besorolását ebbe a körbe.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KULTÚRA