Kicserélt karácsonyi ajándékok - Hogy az öröm ne váljon ürömmé! - Fontos tudnivalókra figyelmeztet a FOE

2013.12.29. Jogi Fórum / FOE

A nyugta fontossága, a békéltető testületek szerepe, a három napos korlátlan visszavétel tévhite – a Fogyasztóvédők Országos Egyesületek csokorba gyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket mindenképp tudni érdemes már a vásárláskor és akkor is, ha később bármilyen gond adódna egy karácsonyi ajándékkal.

Az első és legfontosabb az, hogy mindig őrizzük meg gondosan a kereskedőtől kapott nyugtát. Ha pedig nem kaptunk, akkor kérjük azt el – ha ugyanis később meghibásodna az adott árucikk, ennek hiányában nem vagy csak nehezen tudjuk bebizonyítani azt, hogy a terméket valóban az adott vállalkozástól vettük. Hibás termék esetén ugyanis kérhetjük annak kijavítását vagy kicserélését, másodsorban vételára leszállítását vagy a teljes vételár visszatérítését. Azonban ehhez mindenképp a nyugta, illetve számla szükséges, ezt minden esetben a vállalkozás kötelezettsége átadni.

Akkor se hagyjuk magunkat, ha az árucikkel kapcsolatos igényünket azért utasítják el, mert ahhoz a nagy leárazási akciók során sokkal olcsóbban jutottunk hozzá. Ettől függetlenül ugyanis érvényesíthetjük az előbbi igényeket.

Régi tévhit az, hogy a fogyasztók a vásárlás után három napon belül bármikor visszavihetik a hibátlan terméket is és minden további nélkül kérhetik annak cseréjét vagy vételárát. Ugyanakkor legyünk tisztában azzal, ha tartós fogyasztási cikket vásároltunk (például: mosógép, bruttó 10.000 Ft vételár feletti mobiltelefon), és az meghibásodik a vásárlástól számított három munkanapon belül, akkor azt a kereskedő köteles számunkra kicserélni. Ekkor még arra sem hivatkozhat, hogy ez számára túl nagy költséggel járna. Ezért ne fogadjuk el például azt, hogy a kicserélésre csak az eredeti csomagolás meglétekor van módja.

A jogainkat csak minőségi kifogás esetén tudjuk érvényesíteni. Tehát ha egy termék nem hibás, és azzal csupán annyi a gond, hogy a méret vagy szín miatt nem tetszik a megajándékozottnak, úgy a kereskedő nem köteles a kijavításra, cserére, vételár-leszállításra vagy annak visszafizetésére. Sokszor a kereskedők az Ünnepekre való tekintettel megígérik azt, hogy visszaveszik a terméket akkor is, ha az nem tetszik később – ezt az ígéretet nem árt rávezettetni a nyugtára, hogy később e vállalást igazolni tudjuk.

A személyes vásárlás mellett az is egyre gyakoribb, hogy a fogyasztók az internetről szerzik be az ajándékba szánt terméket. Ez esetben a vásárlót speciális jogok illetik meg: ekkor ugyanis az árucikk átvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Azaz nem szükséges, hogy az árucikk hibás legyen, ha nem tetszik neki, úgy minden további nélkül meggondolhatja magát. Ugyanakkor lényeges, hogy e joggal csak akkor lehet élni, ha nem internetes árverésen vettük meg a terméket és az eladó nem magánszemélyként értékesítette azt. Ha elállunk a szerződéstől, akkor pedig azt javasolt írásban, igazolható módon megtenni. Ez esetben a terméket vissza kell küldenünk a kereskedőnek a saját költségünkön, neki pedig harminc napon belül szükséges visszatéríteni az általunk kifizetett összeget. Ekkor a kereskedő nem követelheti, hogy az eredeti csomagolásban adjuk fel az árucikket. A visszaküldés költségén felül pedig csak akkor követelhet egyéb összeget, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használtuk és emiatt az károsodott.

Az online értékesítés esetén lényeges, hogy egyes esetekben nem gyakorolhatjuk az indokolás nélküli elállási jogunkat, így például, ha ételt rendeltünk vagy CD-t, DVD-t, esetleg számítógépes szoftvert vásároltunk interneten keresztül és a csomagolást már felbontottuk. Előfordul néha az is, hogy a fogyasztó megrendeli a terméket, de azt készlethiány miatt eleve nem tudja a vállalkozás szállítani. Ha részünkről történt bármilyen kifizetés, ekkor köteles ezt az összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszautalni.

Ha pedig nem jutnánk dűlőre a kereskedővel és igényünket elutasítja, akkor forduljunk a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez, amelyek gyors és ingyenes eljárása által könnyen egyezségre juthatunk a vállalkozással.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
KERESKEDELEM
FOE