Haltenyésztés termálvízben - Kormányrendelet a vízügyi jogszabályok módosításáról

2014.01. 6. Jogi Fórum / MTI

Ez év elejétől a termálvíz intenzív medencés haltenyésztésre is hasznosítható, de bármilyen hasznosítás során törekedni kell a víz hőtartalmának minél nagyobb mértékű kinyerésére - egyebek mellett ezt tartalmazza az a vízügyi jogszabályokat módosító kormányrendelet, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

Továbbra is él az a szabály, amely szerint termálvízmű telepítésekor gondoskodni kell a hasznosításból kikerülő termálvizek ártalommentes elvezetéséről, elhelyezéséről. Ugyanakkor új szabály konkretizálja a vizek ártalmatlanítását, illetve elvezetését. Így állandó jellegű tavas vizes élőhelyek, többcélú víztározók létesíthetők és tavas - természetközeli - szennyvíztisztítási módszer is alkalmazható.

Ha a termálvíz-hasznosító létesítményből kibocsátott használt termálvíz egyes összetevői túllépik a vízügyi hatóság által megállapított valamely kibocsátási határértéket - a szennyezés csökkentésére vagy megszüntetésére - tavas tisztítás vezethető be. Ekkor a hasznosító létesítményből kibocsátott használt termálvizet az e célra létesített tározóba kell vezetni.

Amennyiben a használt termálvíz, valamint a tisztított települési-, ipari szennyvizek, az összegyűjtött belvizek és más használt vizek egymásra hatása kedvező, az átmeneti tározóban ezeket együttesen kell kezelni.

A módosítás szerint a január 1. előtt indult eljárásokban kiadott, a mezőgazdasági termelés területén a kizárólag energiahasznosítás céljából, visszatáplálási kötelezettség nélkül történő termálvíz-kitermelésre irányuló vízjogi üzemeltetési engedélyek 2015. június 30-ig hatályosak, újabb ilyen engedélyek már nem adhatók ki.

  • kapcsolódó anyagok
AGRÁRIUM
JOGALKOTÁS
KORMÁNYRENDELET
MEZŐGAZDASÁG