Telekadómentes belterületi ingatlanok - A Kúria állásfoglalása

2014.01.10. Jogi Fórum / Kúria

Nem tárgya a telekadónak az a beépítetlen belterületi földrészlet, amely nem beépíthető - foglalt állást a Kúria.

A felperes a tulajdonában álló beépítetlen belterületi földrészletek után az önkormányzati adóhatóság szankcióval fenyegető felhívására telekadó bevallást nyújtott be, melyben mentességi okot nem jelölt meg. Csatolta az elsőfokú hatóság felé azt a hatósági bizonyítványt, mely szerint az ingatlanok beépítésre nem szánt, erdőgazdasági terület övezetbe tartozónak minősülnek, az övezet teljes területét rekultivációs kötelezettség terheli.

Az elsőfokú hatóság határozataiban kötelezte a felperest telekadó megfizetésére, a kivetéses adózási eljárása során a tényállást nem tisztázta, ellenőrzést nem folytatott le. Fellebbezésében a felperes többek között mentességi okra hivatkozott, az alperes határozatával az elsőfokú határozatot helyben hagyta.

A felperes keresete folytán a törvényszék az alperes határozatát az elsőfokú határozatokra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

Az alperes felülvizsgálati és a felperes csatlakozó felülvizsgálati kérelmének elbírálása során a Kúria a törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta. Kifejtette, hogy nem tárgya a telekadónak az a beépítetlen belterületi földrészlet, amely nem beépíthető. Mivel a a felperesi ingatlanok övezeti besorolásukra és hasznosítási módjukra figyelemmel beépítésre nem szánt belterületi földrészletnek minősülnek, ezért nem tárgyai a telekadónak, az ezzel ellentétes hatósági álláspont jogszerűtlen.

Az ügyben eljáró első- és másodfokú adóhatóság tényállás-tisztázási kötelezettségének nem tett eleget, azonban az elsőfokú bíróság a tényállást tisztázta, így a Kúria az ítélet felülvizsgálatát érdemben végezte el.

Kfv.VI.35.718/2012

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
FÖLDHIVATAL
INGATLANJOG
KÚRIA