Az exportértékesítés adómentességének feltételeiről - Az Európai Bíróság ítéletet hozott a a Kúria által előterjesztett kérdésekben

2014.01.14. Jogi Fórum / MTI

Az Európai Bíróság (EB) a közelmúltban ítéletet hozott a Kúria által előterjesztett, az exportértékesítés áfamentességének törvényi feltételeire vonatkozó kérdésekben, e szerint ellentétes a direktívával az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján pusztán egy határidő túllépése azzal a következménnyel jár, hogy az adóalany véglegesen elveszíti az adómentesség alkalmazásának lehetőségét - hívja fel a figyelmet a Deloitte.

A tanácsadó cég hírlevelében ismerteti: a Kúria felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálta, összeegyeztethető-e a direktívával azon, áfatörvényben előírt, exportra vonatkozó mentességi feltétel, amelynek értelmében a harmadik országba értékesített terméknek 90 napos határidőn belül igazoltan el kell hagynia a Közösség területét.

A peres eljárásban vizsgált tényállás szerint az adóalany harmadik országba értékesített termékeket, amelyek számos esetben az áfatörvényben előírt határidőn túl hagyták el a Közösség területét. Az adóalany az ügyleteket ennek ellenére adómentes exportértékesítésként kezelte, ami miatt az adóhatóság az ellenőrzés során adóhiánynak minősülő adókülönbözetet, adóbírságot és késedelmi pótlékot állapított meg.

A Kúria azzal a kérdéssel fordult az Európai Bírósághoz: ellentétes-e a Direktívával az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján pusztán egy határidő túllépése azzal a következménnyel jár, hogy az adóalany véglegesen elveszíti az adott értékesítésre vonatkozó adómentesség alkalmazásának lehetőségét.

Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere a hírlevélben ismerteti: az EB ítéletében kimondta, hogy alkalmazhatóak ugyan bizonyos korlátozó intézkedések az adómentességek helyes alkalmazása, valamint az esetleges adócsalás megelőzése céljából, ezek azonban nem sérthetik a jogszabályok célkitűzéseit. Az adott ügyben vizsgált határidő lejártát követően történő kiléptetés olyan jogvesztéssel jár, amely nem biztosít lehetőséget az adóalanynak arra, hogy a határidő túllépése okán fizetett adót utóbb visszakapja, amennyiben a kiléptetés később mégis igazoltan megtörténik.

Erre tekintettel az Európai Bíróság kimondta, hogy ellentétes a Direktívával az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján pusztán egy határidő túllépése azzal a következménnyel jár, hogy az adóalany véglegesen elveszíti az adott exportértékesítésre vonatkozó adómentesség alkalmazásának lehetőségét.

Az ítélet következtében a jogvesztő határidőt 2014. január 1-étől oly módon módosították, hogy az adóalany köteles az értékesítésen áfát felszámítani a 90 napos határidőt követően, azonban a fizetendő adót utólag csökkenteni lehet, amennyiben a kiléptetés igazoltan megtörténik az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül.

Az adózók adóvisszatérítés iránti kérelemmel élhetnek a korábbi időszakok tekintetében is, amennyiben a kérdéses ügyleteket eleve nem mentes exportként vallották be, vagy az adóhatóság utólagos ellenőrzés keretében kérdőjelezte meg az adómentesség alkalmazását. Az adó-visszatérítés csak olyan időszakok esetében kezdeményezhető, amelyek az ítélet kihirdetésének időpontjában, vagyis 2013. december 19-én még nem évültek el, valamint figyelemmel kell lenni a kérelem benyújtására nyitva álló 180 napos jogvesztő határidőre, amelyet szintén az ítélet kihirdetésének a napjától kell számítani.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KERESKEDELEM
ADÓZÁS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA