Lejárt az ingyenes készpénzfelvétel igénylésének első határideje - A január 20. után nyilatkozók csak márciustól élhetnek a lehetőséggel

2014.01.20. Jogi Fórum / MTI

Január 20-dikán járt le a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel igénylésének első határideje; aki január 20-a után adja le nyilatkozatát a bankjánál az februárban még nem, csak márciustól élhet a lehetőséggel.

A számlavezető banknál a szükséges formanyomtatványon, illetve az internetbankon még hétfőn nyilatkozó ügyfelek már februárban kétszer ingyenesen vehetnek fel készpénzt, összesen 150 ezer forintot. Ilyen nyilatkozatot csak egyszer kell tenni. Ezt követően, amennyiben a nyilatkozatot az adott hónap 20-áig megteszi a számlatulajdonos, a kedvezményt a következő hónaptól igénybe veheti.

Az intézmények nem kötelesek mindkét lehetőséget biztosítani, előfordulhat, hogy – akár átmenetileg is – csak bankfiókban lehetséges a nyilatkozatot beadni. A számlavezető banknál kell arról is nyilatkozni, hogy mely bankszámláról veszi igénybe az ügyfél a kedvezményt. Az új törvényi rendelkezést a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézményeknek kell alkalmazniuk, például hitelintézeteknek, takarékszövetkezeteknek.

Az MNB korábbi ismertetése szerint: a jogszabály alapján a nyilatkozat megtétele révén bármely Magyarországon elhelyezett ATM-ből (nem csak a bank saját automatájából) havonta kétszer lehet ingyenesen készpénzt felvenni; a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek pedig ezt számlavezető pénzintézetük bankfiókjaiban tehetik meg.

Egy számlához csak egy nyilatkozat tehető, a kedvezmény tehát nem tulajdonosonként, hanem számlánként vehető igénybe.

Gazdasági társaságok nem élhetnek a kedvezménnyel.

Az érintett tranzakcióknál a tranzakciós illeték költségei sem terhelhetők át a banki ügyfélre.

A törvényben meghatározott feltételektől a fogyasztó számára kedvezőtlenül nem térhetnek el a pénzintézetek.

A fogyasztónak célszerű olyan számlát megjelölnie, amelyre jövedelme érkezik, és jellemzően arról vesz fel készpénzt. A pénzforgalmi szolgáltató akkor írhatja elő kötelezően azt, hogy a fogyasztó jövedelme az érintett bankszámlára érkezzen, ha a pénzintézet az ingyenességet a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.

A jogszabály nem ír elő tájékoztatási kötelezettséget a bankoknak a kedvezménnyel kapcsolatban, a fogyasztóknak kell a nyilatkozattételt kezdeményezni annak érdekében, hogy az ingyenes felvétellel élni tudjanak.

A nyilatkozatot akkor is meg kell tenni, ha a fogyasztó csak egy számla tulajdonosa.

Akadályoztatás esetén a nyilatkozat eseti meghatalmazott útján is megtehető. Intézményenként változó lehet, hogy milyen meghatalmazást fogadnak el (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat). Az intézmények alkalmazhatnak formanyomtatványt is.

Ha valaki már beadott egy formanyomtatványt bankjához, de bankszámlaszáma vagy bankja (például költözés miatt) megváltozik, és emiatt másik számlát szeretne megjelölni, az ingyenes készpénzfelvételhez szükséges nyilatkozat visszavonható. Ennek igazolásával másik számlára új nyilatkozatot tehet a banki ügyfél. Egyidejűleg azonban csak egy nyilatkozat lehet érvényben.

A postai készpénzfelvétel POS terminálon keresztül történik, tehát a kedvezmény arra nem vonatkozik.

A számlacsomagok kialakítása a pénzintézetek saját hatásköre, a banki, és a jogszabály adta kedvezmények nem adódnak össze. A számlacsomagokhoz biztosított ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek számát tehát nem növeli a jogszabály, az csak a havi kétszeri lehetőséget írja elő. A pénzintézeteket a jogszabályban előírt ingyenesség biztosításán túl nem lehet kötelezni további kedvezmények nyújtására.

A kedvezmény fizetési számlára vonatkozik. Hitelkártya-számlákhoz kapcsolódó hitelkártyával történő készpénzfelvételre nem vonatkozik.

Az MNB folyamatosan ellenőrzi, hogy a bankok betartják-e a jogszabály előírásait, és azok megsértését szankcionálja.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
BANK