Választható felár poggyászok feladására - A légi fuvarozók árképzési szabadsága az Európai Unió Bíróságának asztalán

2014.01.28. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Yves Bot főtanácsnok szerint nem felel meg az uniós jognak az a spanyol szabályozás, amely megtiltja a légi fuvarozók számára, hogy a poggyászok feladására választható felár címén díjat számítsanak fel. A fuvarozóknak ugyanakkor a foglalási folyamat kezdetén egyértelműen, átláthatóan és világosan közölniük kell az ügyfelekkel e szolgáltatás díjait, amelyet kifejezett nyilatkozattal fogadhatnak el.

A főtanácsnok indítványa a C487/12. sz. Vueling Airlines SA kontra Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia ügyben 

Egy spanyol jogszabály megtiltja a légi fuvarozók számára, hogy az utasok poggyászainak feladására választható felár címén díjat számítsanak fel.

2010 augusztusában a Vueling légitársaság két poggyász interneten keresztül történő feladása miatt 40 euróval megemelte az M. J. Arias Villegas által vásárolt repülőjegyek alapárárát (241,48 euró). M. J. Arias Villegas ezért panaszt nyújtott be a Vueling ellen, mivel úgy ítélte meg, hogy az e társasággal kötött légi fuvarozási szerződés tisztességtelen feltételt tartalmazott. Ezt követően az Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (a galíciai autonóm közösség fogyasztóvédelmi intézete) 3000 euró összegű közigazgatási bírságot szabott ki a Vuelingre.

Az ügyben eljáró Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Orense (orensei 1. sz. közigazgatási bíróság, Spanyolország) e körülmények között azt a kérdést teszi fel a Bíróságnak, hogy ez a spanyol jogszabály összeegyeztethető-e a szabad árképzés uniós jogban kimondott elvével. Végeredményben arra irányul a kérdés, hogy az uniós jog alapján megkérdőjelezhető-e az ágazat liberalizációja óta egyes légitársaságok, és különösen az ún. low cost társaságok által elfogadott gazdasági modell.

Yves Bot főtanácsnok mai napon ismertetett indítványában azt javasolja a Bíróságnak, hogy azt a választ adja, hogy az uniós jog a légi fuvarozási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi kereskedelmi szolgáltatás – ideértve a poggyászok feladásához hasonló szolgáltatásokat is – tekintetében elismeri a légi fuvarozók árképzési szabadságát.

Ezért ami a feladott poggyászokra felszámított díjat illeti, a légi fuvarozók dönthetnek úgy, hogy belefoglalják e szolgáltatást a repülőjegy alapárába, vagy pedig választható felár ellenében kínálják.

A főtanácsnok kifejti, hogy ezen értelmezés nem alkalmazható a kézipoggyászokra, mivel a légi fuvarozónak biztosítania kell ezek ingyenességét. Egyrészt a feladott poggyásszal szemben a kézipoggyász egyedül az utas felelőssége alá tartozik. Semmiképpen nem tartozik egyebekben a légi fuvarozó által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások körébe, mivel a feladott poggyásszal szemben a feladásával, a nyomon követésével és a tárolásával kapcsolatban semmilyen költséget nem feltételez. Másrészt az, hogy magunknál, személyes őrizetünkben tarthassuk a számunkra legértékesebbnek vagy legnélkülözhetetlenebbnek ítélt tárgyakat, magának a személynek a méltóságához kapcsolódik.

Következésképpen a főtanácsnok úgy ítéli meg, hogy a spanyol jogszabály nem egyeztethető össze az uniós joggal. Álláspontja szerint e jogszabály olyan állami szabályozást állít ugyanis vissza, amelynek a felszámolásáról az uniós jogalkotó az ágazat deregulációja és liberalizációja keretében már gondoskodott. A közszolgáltatási feladat ellátása körébe tartozó légi járatok, valamint a hatóságok vagy a repülőtérüzemeltetők által kivetett terhek kivételével a tagállamok ugyanis már nem rendelkeznek felülvizsgálati joggal a légi fuvarozók által megállapított árak mértéke, az alkalmazandó árképzési feltételek és a repülőjegy alapárába belefoglalható szolgáltatások jellege tekintetében.

Ezenkívül a spanyol jogszabály az uniós jogalkotó azon célját kérdőjelezi meg, amely a légiközlekedési belső piacon az uniós jog hatékonyabb és egységesebb alkalmazásának biztosítására irányul. Az uniós jog így egyrészt a szabályok nemzeti szinten való eltérő alkalmazásából eredő versenytorzulás elkerülésére, másrészről arra irányul, hogy lehetővé váljon a fogyasztók számára a légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó árak hatékony összehasonlítása. Mivel a légi közlekedés a jellegéből adódóan nemzetközi piac, amelyen az ugyanolyan méretű légitársaságok olyan foglalási eszközöket alkalmaznak, amelyek ma nem ismernek határokat, nélkülözhetetlen, hogy ez utóbbiak tevékenységét ténylegesen az Unió valamennyi tagállamában közös szabályok vezéreljék. Márpedig a spanyol szabályozás nyilvánvalóan sérti e célt.

Mindazonáltal az illetékes nemzeti hatóságoknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy amikor a légi fuvarozók a poggyászok feladására díjat számítanak fel, tiszteletben tartják azokat a követelményeket, amelyek a fogyasztó jogainak védelme alapján rájuk vonatkoznak. Így a légi fuvarozóknak egyértelműen, átláthatóan és világosan közölniük kell már az ügyfél által kezdeményezett foglalási folyamat kezdetén a poggyász feladásával kapcsolatos díjszabás módozatait, továbbá lehetővé kell tenniük ezen ügyfél számára, hogy kifejezett nyilatkozatával elfogadja vagy elutasítsa e szolgáltatást.

Ezért a jelen ügyben a nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy a Vueling tiszteletben tartottae az említett követelményeket J. M. Arias Villegas esetében.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
LÉGIKÖZLEKEDÉS