A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról - Az új Ptk. komoly igazgatási kihívások elé állítja a bírósági szervezetet

2014.02. 6. Jogi Fórum / OBH

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napján történő hatályba lépésével a teljes magánjog megújulása mellett számos olyan változás következik be, mely mind technikai (informatikai), mind igazgatási tekintetben komoly kihívás elé állítja a bírósági szervezetet. Olyan új jogintézmények is bevezetésre kerülnek, melyek jelentős változást hoznak a mindennapi jogalkalmazásban, egyúttal új informatikai rendszerek felállítását és működtetését követelik meg.

2014. március 15. napjától lényeges, valamennyi bíróságot érintő változások következnek be a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésével. Az új Ptk. valamint a gondokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény bevezeti az előzetes jognyilatkozatok regisztrációjával kapcsolatos – járásbíróságok hatáskörébe tartozó – új nemperes eljárást és rendelkezik e jognyilatkozatok nyilvántartásának felállításáról is. Ezzel együtt, az új jogi környezetnek való megfeleltetés érdekében, a korábbiakban használt gondokoltak nyilvántartását végző informatikai alkalmazás felülvizsgálata is szükségessé vált.

Erre figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal megkezdte az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását végző informatikai program, valamint a gondokoltak új jogi követelményeknek megfelelő nyilvántartását kezelő alkalmazás fejlesztését.

Az új informatikai fejlesztés tekintettel lesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott fokozott adatkezelési, adattovábbítási és nyilvántartási követelményekre, a törvényben meghatározott új adatstruktúrára, egyebek mellett kezelni fogja az új funkciókat, biztosítani kívánja a valamennyi bíróság részére és a törvényben meghatározott társszervek számára előírt közvetlen és nem közvetlen adathozzáférést, illetve csoportos adatszolgáltatást.

Bár a bevezetésig hátra lévő idő feszített munkát követel meg és a törvény a fejlesztés eredményeként előálló rendszerrel szemben komoly jogi és informatikai elvárásokat fogalmaz meg, a zökkenőmentes bevezetés és átállás alapvető szempontként jelentkezik. Ennek érdekében a fejlesztés célja, hogy a létrejövő informatikai alkalmazás a korábbiakban már használt és a felhasználók által jól ismert program alapvető logikáját kövesse, ezáltal könnyen elsajátítható legyen. Az új programokkal kapcsolatos további információkról, a fejlesztés eredményéről és a felhasználók oktatásának módjáról a hatályba lépésig az OBH folyamatosan tájékoztatja az érintett bíróságokat, valamint az adatkérésre jogosult társszerveket.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ÚJ PTK
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL