Gyakornoki rendszer a Kúrián - Együttműködési megállapodás a Kúria és nyolc egyetem doktori iskolája között

2014.04.17. Jogi Fórum / Kúria

2014. április 16-án együttműködési megállapodás aláírására került sor a Kúria és nyolc egyetem doktori iskolái között. Az együttműködési megállapodást ünnepélyes keretek között Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és a doktori iskolák képviselői írták alá.

A együttműködésben a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori iskola, a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori iskola, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori iskola és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola vesznek részt.

Az együttműködési megállapodás, illetve a gyakornoki rendszer kialakításának a célja, hogy a Kúrián meglévő szakmai tapasztalaton alapuló tudásbázis megosztásra kerüljön a doktori iskolák hallgatóival, ugyanakkor a hallgatók kutatási területét érintő témakörökről a Kúria bírói tanácsai tájékoztatást kapjanak a referádájukat érintő körben. Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának szorosabbá tétele nem csupán a jogászképzés színvonala, hanem a Kúria működése szempontjából is jelentős hozadékkal jár, mert a Kúria jogegységesítő feladatának fontos eszköze a joggyakorlat-elemzés, amely elképzelhetetlen elméleti szakemberek közreműködése nélkül. A jogtudomány fejlődése szempontjából hasznos, ha a jogalkalmazás élő gyakorlatának ismerete, elemzése jelen van az alapképzésben és a doktorandusz képzésben is.

Az együttműködési megállapodás értelmében a Kúria az általa létrehozott és működtetett gyakornoki rendszer keretében lehetővé teszi az állam- és jogtudományi karok doktori iskolái hallgatói számára a tudományos kutatást a Kúrián, az általa kiírt pályázaton nyertes hallgatók számára. A szerződő felek ezen túlmenően is kölcsönösen lehetőséget biztosítanak egymásnak a tudományos és szakmai rendezvényeiken való részvételre.

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
JOGÁSZKÉPZÉS
FELSŐOKTATÁS
KÚRIA