Júliustól végrehajtási tilalom az irányítási jogokra - Változnak a fúziókontroll szabályai - A versenytörvény módosításáról

2014.06. 1. Jogi Fórum / MTI

A versenytörvény július elsején hatályba lépő módosításai közül a fúziókontroll területén kiemelkedik a végrehajtási tilalom bevezetése, amely nem akadályozza a szerződés megkötését, de az irányítási jogok (többek között a szavazati jogok, vezető tisztségviselők kijelölésére vagy megválasztására vonatkozó jogosultságok) az engedély megszerzéséig nem gyakorolhatók - közölte a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie ügyvédi iroda.

A végrehajtási tilalom alól a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felmentést adhat, amennyiben - kérelemre - a Versenytanács engedélyezi az irányítási jogok engedély előtti gyakorlását. Ez elsősorban a befektetés értékének megőrzése érdekében válhat szükségessé.

Az irányítási jogoknak az engedély megszerzése előtti gyakorlását a GVH feltételhez kötheti és akár kötelezettséget is előírhat. Ha a felek a végrehajtási tilalomba - vagy az irányításkorlátozó előírásba - ütköző módon gyakorolják az irányítási jogokat, akkor az ezen alapuló eljárásuk semmis is lehet. A károkért pedig az irányítási jogot jogellenesen gyakorló vállalkozás felel. Ráadásul, a GVH meglehetősen magas bírságot szabhat ki a végrehajtási tilalom megsértése miatt.

Júliusig még - a hatályos fúziókontroll szabályok szerint - az összefonódásokat a felek saját kockázatukra végrehajthatják. A módosítás azonban - a Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértői szerint - mégsem fog különösebb változást okozni a gyakorlatban. A versenyjogi aggályokat felvető, vagy más országokban is engedélyköteles tranzakciókat ugyanis a felek eddig sem hajtották végre az engedély előtt, a kockázatok csökkentése miatt.

Az elmúlt években a GVH fúziókontroll-eljárás - az egyszerűsített eljárásban elbírálható összefonódások esetében - jelentősen lerövidült. Ráadásul az eljárás gyorsítása érdekében a módosítás a jelenleginél rövidebb, 30 napos határidőt határoz meg az egyszerűsített eljárás lezárására. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb, egyszerű megítélésű ügyben nem jelent majd érzékelhető hosszabbodást az engedély bevárása.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
JOGALKOTÁS