Élelmiszerjellemzők nagyobb betűmérettel - A vásárlók könnyebb eligazodását segítené a miniszteri rendelet

2014.09.30. Jogi Fórum / MTI

A jövőben az előrecsomagolt élelmiszereken nagyobb betűmérettel és könnyebben észrevehető helyen lesznek olvashatók mindazok a kötelezően feltüntetendő adatok, amelyek a vásárlók könnyebb eligazodását segítik - az erről szóló rendelet tervezete a kormány honlapján jelent meg.

A földművelésügyi miniszter rendelet-tervezetének indoklása kiemeli: a kötelező jelölési elemek olvashatósága eddig a magyar nyelvű kiegészítő címkén nem volt azonos nagyságú az idegen nyelvű jelölésekkel. Az új szabály így szól: a magyar nyelvű megnevezést legalább a csomagoláson legnagyobb betűnagysággal feltüntetett idegen nyelvű megnevezés betűnagyságával kell feltüntetni.

Ez a kötelezés a feldolgozott élelmiszerek előállításával és kereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat terheli.

A másik új szabály a tejre vonatkozik: a fő látómezőben a csomagoláson jelölni kell a tej származási országát, amennyiben az nem Magyarország.

A rendelet vége azonban eltérést enged az idézett előírásoktól. Így nem kell alkalmazni az abban foglaltakat az uniós országokból, Törökországból, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-országból származó termékekre. Ennek azonban feltétele az, hogy a csomagoláson a jelölés megfeleljen az exportáló ország előírásának, és a magyar előírással egyenértékű védelmet nyújtson a fogyasztónak.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
KERESKEDELEM
ÉLELMISZERBIZTONSÁG
JOGALKOTÁS