Európai Ügyvédek Napja - Az Európai Ügyvédek Tanácsa CCBE december 10-én első alkalommal ünnepelt

2014.12.12. Jogi Fórum / BÜK

Az Európai Ügyvédek Tanácsa (CCBE) 2014. december 10-én első alkalommal ünnepelte meg az Európai Ügyvédek Napját. A tagkamarák ezen a napon egységesen olyan rendezvényeket tartanak, olyan oktatási anyagokat publikálnak, melyek a polgárok figyelmét az európai ügyvédségre irányítják, az ügyvéd-ügyfélkapcsolat bizalmi jellegét, az ügyféladatok és az ügyvédség közös értékrendjének védelmét, illetve az ügyvédségnek az igazságszolgáltatásban betöltött lényegi szerepét hangsúlyozzák.

Az idei évtől kezdve minden évben egy kiválasztott téma mentén rendezik meg az Európai Ügyvédek Napját. Ebben az évben a tömeges kormányzati megfigyelési programok negatív vonatkozásai aktuálpolitikai témát tárgyalták meg a résztvevők. Több delegáció is felkészült: a csehek, dánok, finnek, franciák, lengyelek, szlovákok is bemutatták programtervezetüket.

Magyar részről a program szervezését és lebonyolítását a MÜK CCBE delegáció tagjai és a BÜK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjai végezték. Az esemény az alábbi két programra épült:

  • Ügyvédi titok, adatvédelem és informatikai kihívások témakörében egy félnapos konferenciát tartottak a Kamarában neves előadók meghívásával.
  • Jogászi hivatás a képzőművészetben - alkalmi kiállítás nyílt a Kamarában az ügyvédi hivatással, illetve általánosságban az igazságszolgáltatással kapcsolatos, ügyvédek tulajdonában álló képzőművészeti alkotásokból.

Az Európai Ügyvédek Napja 2014. december 10. napján került megrendezésre a Budapesti Ügyvédi Kamarában.

Az Európai Ügyvédek Napjának további nemzetközi vonatkozású részletei a CCBE honlapján, valamint az esemény saját oldalán megismerhetők.

Egységes uniós adatvédelmet sürget a nemzetközi szervezet - A kormányzati és vállalati megfigyelések veszélyeztetik az európai polgárokat 

Az elmúlt években egyre gyakrabban tapasztalható tömeges kormányzati megfigyelések miatt veszélyben vannak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában rögzített, a magánélet tiszteletben tartásához- és a személyes adatok védelméhez való jogok. Az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE), a több mint egymillió európai ügyvédet képviselő szervezet, olyan egységes, uniós szintű adatvédelmi rendszert sürget, amely a „papír alapú” és a digitális világban is megfelelő védettséget garantál a polgároknak és a vállalatoknak - hangzott el a mai Európai Ügyvédek Napja konferencián.

A világban tapasztalható tömeges kormányzati megfigyelési programok veszélyeztetik az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az Emberi Jogok Európai Egyezményében szabályozott alapvető emberi jogokat. Amikor jogsértés történik, a polgárok igazságszolgáltatásba és a jogállamiságba vetett hite rendül meg. 

„Az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa hosszú évek azon fáradozik, hogy a társadalomban fenntartsák és megvédjék a jogállamiságot. Az ügyfelek adatainak védelme, az ügyvéd-ügyfél kommunikáció bizalmassága, titkossága ilyen esetekben kulcsszerepet kap. Mindezek miatt olyan egységes adatvédelmi rendszert szeretnénk kiépíteni, amely minden uniós állampolgárnak biztosítja, hogy alapvető jogaik a mai digitális korban is védettek legyenek.” – foglalta össze Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara, az Európai Ügyvédek Napját lebonyolító szervezet elnöke.

Egységes adatvédelem az Európai Unióban

Az elmúlt években a CCBE több ajánlást is megfogalmazott az Európai Unió tagállamainak, hogy azok miként javítsák nemzeti szabályozásukat a szakmai titoktartási kötelezettség alatt álló polgári adatok jobb védelme érdekében. Többek között felkérték az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa azt, hogy a lehallgatásra vonatkozó nemzeti szabályozási rendszereknek garantálnia kell a szakmai titoktartás körébe tartozó adatok és egyéb bizonyítékok sértetlenségét.

Mit javasol a CCBE?

  • Az EU országain belül harmonizáltan biztosítsák a szakmai titoktartás minimum szintjét, tekintet nélkül arra, hogy azok milyen jellegű adatok
  • Egységes védelmet a papír-alapú és az elektronikus/digitálisan tárolt adatoknak
  • Adatvédelmet, függetlenül attól, hogy melyik kormányzati szerv kér hozzáférést ezen adatokhoz nemzetbiztonsági okból vagy bűnmegelőzési céllal
  • Egységes, minimum szintű uniós védelmet az ügyvédi titoknak

„A szakmai titkot tartalmazó kommunikáció minimum szintű védelme az elektronikus világban ugyanúgy követelmény, mint a „papír alapú világban”, ahol gyakrabban erősebb garanciák léteznek. Ezt a minimum szintű védelmet, minden egyes EU tagországban biztosítani kell, csak előzetes bírói engedélyezés útján lehessen az adatokhoz hozzáférni és csak az adatmegőrzés időtartamának és céljának világos, egyértelmű megjelölését követően.” – tette hozzá Szecskay András, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnök-helyettese. 

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYVÉDSÉG